Ana səhifəElanlar
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Elnurə Vaqif qızı Babayevanın müdafiəsi olacaq Avg 24, 2021 | 11:28

20 sentyabr 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)- 5721.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

 

İddiaçı: Elnurə Vaqif qızı Babayeva

Elmi rəhbər: fil.e.d., prof. Tərlan Aslan oğlu Quliyev

İxtisas: Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)- 5721.01

Mövzu: "ƏBDÜRRƏHMАN CАMİNİN “RİSАLEYİ - ƏRUZ”UNUN TÜRKCƏ TƏRCÜMƏSİNİN TEKSTОLОJİ - FİLОLОJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY
Video
Faydalı linklər
Facebook