Ana səhifəElanlar
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Həcər Hacıməmməd qızı Vəliyevanın müdafiəsi olacaq Okt 01, 2021 | 11:46

28 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)- 5721.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

 

 

İddiaçı: Həcər Hacıməmməd qızı Vəliyeva

Elmi rəhbər: fil.e.d., prof. Azadə Şahbaz qızı Musayeva

İxtisas: Mətnşünаslıq, mənəvi – mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı)- 5721.01

Mövzu: “MƏNAQİBİ-İBRAHİM GÜLŞƏNİ” ƏSƏRİNİN FİLOLOJİ-TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ”

Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY
Video
Faydalı linklər
Facebook