Ana səhifəElanlar
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Şəhla Vahid Xəlilli qızı müdafiəsi olacaq May 27, 2022 | 16:57

28 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da Mətnşünaslıq, mənəvi, mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)- 5721.01

ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

 

 

İddiaçı: Şəhla Vahid qızı Xəlilli

Elmi rəhbər: fil.e.d., prof. Azadə Şahbaz qızı Musayeva

İxtisas: Mətnşünaslıq, mənəvi, mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması)- 5721.01

Mövzu: “ƏLAƏDDİN SABİT BOSNƏVİ “KÜLLİYYAT”ININ TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ VƏ POETİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ"

Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək müdafiə iclasına qoşula bilərlər:

İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY
Video
Faydalı linklər
Facebook