Ana səhifəSeminar elanları

20 may 2021-ci il tarixində saat 13:00-da Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) - 5721.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş ""Mənaqibi-İbrahim Gülşəni"əsərinin filoloji-tekstoloji tədqiqi" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

 

22 aprel 2021-ci il tarixində saat 13:00-da Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) - 5721.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş " Əbdürrəhman Caminin "Risaleyi-əruz" əsərinin türkcə tərcüməsi və onun tekstoloji-filoloji xüsusiyyətləri" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

07 aprel 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Əhməd Ağaoğlu yaradıcılığı Türkiyə ədəbi, ictimai-siyasi həyatında" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

 

15 mart 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid - 5715.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Müasir detektiv janrında qəhrəmanın mənəvi aləminin təsviri (Çingiz Abdullayevin yaradıcılığı əsasında)" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

 

 

11 mart 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı)- 5718.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın poeziyası klassik və müasir şərq ədəbiyyatı kontekstində" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 https://us04web.zoom.us/j/2932671444?pwd=azllUDFDS09YSi9aUkVwMnFWZEpWQT09

İD: 293 267 1444

Parol: MUZEY

 

3 mart 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid - 5715.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Azərbaycan təmsillərinin tipologiyası" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 https://us04web.zoom.us/j/4435418788?pwd=dllFNTBBMzVod3V0UFFTL0pYNEZZQT09

 

 

 

 

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook