Ana səhifəSeminar elanları

14 yanvar 2022-ci il tarixində saat 11:30-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Müasir ingilis ədəbiyyatşünaslığında Nizami irsinin öyrənilməsi" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 
İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY

 

10 dekabr 2021-ci il tarixində saat 13:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Mirzə Məhəmməd Axundovun həyat və yaradıcılıq yolu" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 
İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY

 

05 noyabr 2021-ci il tarixində saat 12:30-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Kamal Abdullanın nəsrində tarixi və mifoloji yaddaş problemi" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 
İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY
 

05 noyabr 2021-ci il tarixində saat 11:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Əzizə Cəfərzadə nəsrində tarixi və bədii gerçəkliyin inikası" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 
İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY
 
 

20 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "İsmayıl bəy Nakam və onun Divanı" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 
İD: 345 718 4070
Parol: MUZEY
 
 
13 sentyabr 2021 ci il tarixində 11:00-da Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı) -5718 və Azərbaycan ədəbiyyatı (5716.01) ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Fətəli Şah Qacarın poetik irsi və şahzadə şairlər" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər. 
 

20 may 2021-ci il tarixində saat 13:00-da Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) - 5721.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş ""Mənaqibi-İbrahim Gülşəni"əsərinin filoloji-tekstoloji tədqiqi" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

 

22 aprel 2021-ci il tarixində saat 13:00-da Mətnşünaslıq; mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) - 5721.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş " Əbdürrəhman Caminin "Risaleyi-əruz" əsərinin türkcə tərcüməsi və onun tekstoloji-filoloji xüsusiyyətləri" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

07 aprel 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Əhməd Ağaoğlu yaradıcılığı Türkiyə ədəbi, ictimai-siyasi həyatında" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

 

15 mart 2021-ci il tarixində saat 12:00-da Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid - 5715.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Müasir detektiv janrında qəhrəmanın mənəvi aləminin təsviri (Çingiz Abdullayevin yaradıcılığı əsasında)" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

https://us02web.zoom.us/j/6700124405?pwd=TDZyRklDdmJPRjcwVEppQVY3MHJBZz09

İD: 670 012 4405
Parol: MUZEY

 

 

11 mart 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı)- 5718.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın poeziyası klassik və müasir şərq ədəbiyyatı kontekstində" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 https://us04web.zoom.us/j/2932671444?pwd=azllUDFDS09YSi9aUkVwMnFWZEpWQT09

İD: 293 267 1444

Parol: MUZEY

 

3 mart 2021-ci il tarixində saat 14:00-da Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid - 5715.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş "Azərbaycan təmsillərinin tipologiyası" adlı dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir. Arzu edənlər aşağıdakı linkdən istifadə edərək seminar iclasına qoşula bilərlər:

 https://us04web.zoom.us/j/4435418788?pwd=dllFNTBBMzVod3V0UFFTL0pYNEZZQT09

 

 

 

 

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook