Ana səhifəKonfranslar

“Nizami və dünya mədəniyyəti” mövzusunda Respublika konfransı keçiriləcək

 

KONFRANSIN PROQRAMI

2016-cı ilin noyabr ayının 24-də  AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 875 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nizami və dünya mədəniyyəti” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçiriləcək.

Konfrans çərçivəsində aşağıdakı mövzuların müzakirəsi nəzərdə tutulur:

I Nizami Gəncəvi və dünya mədəniyyəti qarşılıqlı əlaqə və inkişafda

1.Nizami yaradıcılığında Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin sintezi problemi

2.Nizami şəxsiyyəti və irsinin beynəlxalq miqyasda tədqiqi, nəşri və təbliği problemləri

3.Renessans problemi və Nizami yaradıcılığının intibah mahiyyəti

4.“Xəmsə”nin Qərb qaynaqları və Nizami yaradıcılığının Qərb ədəbi fikrinə təsiri

5.Nizami əsərlərinin əlyazmaları və “Xəmsə”yə çəkilmiş miniatürlər dünya kitabxana və arxivlərində

II  Nizami ədəbi məktəbi və “Xəmsə” ənənəsi

1.Nizami ədəbi məktəbi və onun başlıca xüsusiyyətləri

2.Nizami ideyaları və sujetlərinin fars, ərəb, türk, hind və digər Şərq xalqlarının ədəbiyyatına təsiri

3.Nizami və Azərbaycan ədəbiyyatı

4.Nizami Gəncəvi və folklor məsələləri

5.Nizami “Xəmsə”si və “Divan”ının tərcüməsi problemləri

III Nizami Gəncəvi “Xəmsə”si biliklər ensiklopediyası kimi

1. Nizaminin fəlsəfəsi

2. “Xəmsə”də elm

3. “Xəmsə” və incəsənət məsələləri

4. “Xəmsə” əxlaqi və mənəvi dəyərlər toplusu kimi

5. Nizami söz və şeir sənəti haqqında

6. Nizami “Xəmsə”si eksiklopedik biliklər və miqyaslı ədəbi düşüncə mənbəyi kimi

IV Nizami irsi və klassik Şərq ədəbiyyatında forma, janr və poetika məsələləri

1.Nizami “Divan”ının poetikası

2.“Xəmsə”də sənətkarlıq məsələləri

3.Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında forma, janr və poetika məsələləri

4.Yaxın və Orta Şərq xalqlarının ədəbiyyatlarında “Xəmsə”lər və onların poetik məziyyətləri

V  Nizami irsi Azərbaycan və Dünya incəsənəti müstəvisində

1.Nizami yaradıcılığı və musiqi

2.“Xəmsə” və təsviri sənət

3.Nizami obrazı və “Xəmsə” sujetləri heykəltaraşlıqda

4.Nizami irsi və kino sənəti

5.Nizami irsi və maddi mədəniyyət

6.Nizami şəxsiyyəti və yaradıclığı Dünya muzeylərində

Konfransda iştirak etmək üçün məruzələrin tezisləri 2016-ci il mayın 31-dək,  qəbul edilmiş tezislərin tam mətni 2016-cı il sentyabrın 15-dək nizamimuzeyikonfrans@mail.ru elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Məktubun mövzu bölümündə tezisin aid edildiyi bölmə qeyd olunmalıdır.

Tezislərin və məqalələrin tərtibinə dair tələblər:

- Tezislərin və məqalələrin əvvəlində müəllifin soyadı, adı, elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və vəzifəsi (əgər varsa), əlaqə telefonu və elektron poçt ünvanı göstərilməlidir.

- Tezislərin həcmi – 2 səhifəyədək, Times New Roman - 12 şrifti ilə yazılmalı, sətirlərarası interval – 1,5 olmalıdır.

- Məqalələrin həcmi 10 səhifəyədək, Times New Roman - 14 şrifti ilə yazılmalı, sətirlərarası interval – 1,5 olmalıdır.

- Təşkilat komitəsi mətndə düzəlişlərin edilməsi (ümumi məzmununu dəyişmədən), tezislərin qəbul olunması və yaxud geri qaytarılması hüququna malikdir.

Mühüm tarixlər:

Məruzə tezislərinin qəbul olunması üçün son tarix: 31 may 2016-cı il

Qəbul olunmuş tezislərin bildirilməsi: 15 iyun 2016-cı il

Qəbul olunmuş tezislərin məqalələrinin qəbulu: 15 sentyabr 2016-cı il

Konfransın keçirildiyi tarix:  24 noyabr 2016-cı il

Təşkilat komitəsinin koordinatları:

Ünvan: Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç. 53, AZ1005

Tel.: (994 12) 505 53 16 ; (994 12) 505 53 17

E-mail: nizamimuzeyikonfrans@mail.ru  

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.nizamimuseum.az saytına istinad zəruridir.

 

“Milli dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr” mövzusunda respublika elmi konfransı keçiriləcək

2015-ci il iyunun 4-də AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində muzeyin Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təşkilatçılığı ilə  Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Milli dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək.

Konfrans çərçivəsində aşağıdakı mövzuların müzakirəsi nəzərdə tutulur:

  • Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan ədəbiyyatında vətənpərvərlik mövzusu
  • Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan dramaturgiyasında tarixilik
  • İnsan konsepsiyası və bədii qəhrəman
  • Türk dünyası ədəbi əlaqələrinin keçmişi və indisi
  • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında sənətkarlıq problemləri

Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları:
- Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda (Times New Roman (Az.latın) şriftilə - 12ppt, sətrlərarası interval – 1,5) yığılir, A4 formatlı standart (210x297 mm) ağ kağızda çap olunur;
- Tezisin mətni 2 səhifəyə qədər olmalıdır;
- Mətnin əvvəlində məruzənin adı, altında müəllifin soyadı, adı və atasının adı, onun altında isə iş yeri və elektron ünvan göstərilməlidir.
Məruzə tezislərinin qəbul olunması üçün son tarix: 15 aprel 2015-ci il

Təşkilat komitəsi tezislərin seçilməsi, mətndə düzəlişlərin edilməsi (ümumi məzmununu dəyişmədən), məruzələrin geri qaytarılması hüququna malikdir.

 

Təşkilat komitəsinin koordinatları:

Ünvan: AZ1005, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 53

Tel.: (994 12) 4923179

E-mail: konfrans_b.vahabzade@mail.ru

 

 “Xalq oyunları və meydan tamaşaları mədəniyyəti: klassik irs və müasirlik” mövzusunda konfrans keçiriləcək

 

14 noyabr 2012-ci il tarixdə saat 11:00-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin “İstiqlal” zalında “Xalq oyunları və meydan tamaşaları mədəniyyəti: klassik irs və müasirlik” mövzusunda konfrans keçiriləcək.

Konfrans iştirakçıları öncə muzeyin ekspozisiyasını seyr edəcəklər.

Tədbirdə mövzu ilə bağlı respublikanın aparıcı elmi mərkəzlərindən, eləcə də xarici ölkələrdən 35-ə yaxın alimin məruzəsinin dinlənilməsi nəzərdə tutulub.

Konfransda müzakirə ediləcək məruzələrin bir hissəsi bilavasitə folkloru əhatə etsə və xalq oyunları, meydan tamaşaları ilə bağlı olsa da, Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Əmir Xosrov Dəhləvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və digər klassiklərin əsərlərində həmin məsələlərin əks etdirilməsi ilə bağlı maraqlı araşdırmalar da gündəlikdə yer alacaqdır. Bundan əlavə, problemi türk dünyası kontekstində izləyən dəyərli məruzələrlə yanaşı, çağdaş pantomim teatrında xalq teatrı təsirləri, müasir dövrdə milli oyun və xalq tamaşalarının təbliği üsullarını tədqiq edən məruzələr də yer alır ki, bunların da hədəfi klassik ənənələrin müasir dövrdə də yaşayaraq yeni çalarlar qazanmasını nümayiş etdirməkdir.

Konfransın materialları nəfis tərtibatda “Elm və Təhsil” nəşriyyatı tərəfindən çap edilib. Kitab AMEA-nın müxbir üzvü, professor Rafael Hüseynovun mövzunu müxtəlif aspektlərdən dolğun şəkildə işıqlandırdığı və geniş təhlil etdiyi məqaləsi ilə başlanır.

Qeyd edək ki, konfransın keçirilməsi üçün noyabrın 14-ü tarixinin seçilməsi təsadüfi deyildir. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının qərarı ilə 1939-cu il noyabrın 1-də yaradılsa da, muzeyin ekspozisiyasının quruculuğuna 1940-cı il martın 14-də başlamışdır. Muzeyin ictimaiyyət üçün açılışı 1945-ci il mayın 14-də olmuşdur. 2009-cu ildə muzeyin əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən açılışı da martın 14-nə təsadüf etmişdir. Odur ki, ayın 14-ü Nizami muzeyinin tərcümeyi-halında əlamətdar tarix olduğundan hər ayın həmin günü muzeydə “açıq qapı” günü kimi qeyd edilir.

Konfrans görkəmli alimlərlə yanaşı, gənc tədqiqatçıların elmi axtarışları barədə auditoriya qarşısında hesabat verməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Ünvan: Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 53

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ANADAN OLMASININ 870 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ «NİZAMİ VƏ DÜNYA MƏDƏNİYYƏTİ» ADLI BEYNƏLXALQ KONFRANS (BAKI ŞƏHƏRİ, 14 NOYABR 2012-Cİ İL)

 

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 1939-cu il noyabrın 14-də Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının qərarı ilə yaradılmışdır. Bu səbəbdən konfransın keçirilmə tarixi noyabrın 14-nə təyin olunmuşdur.

Tezis və məruzələrin tərtibinə dair tələblər:

kağızın formatı – A4, Word redaktorunda;

tezislərin həcmi – 2 səhifə; məruzələrin həcmi – 10 səhifəyədək

şrift – Times New Roman 14;

sətirlərarası interval – 1,5;

istinadlar – əlifba sırası ilə ardıcıl nömrələnərək mətnin sonunda siyahıda göstərilir, mətn içində isə ədəbiyyatın sıra nömrəsi və mənbənin səhifəsi verilir;

ingilis və rus dilində xülasə – 5-10 sətir.

Tezis və məruzənin əvvəlində müəllifin adı, soyadı, atasının adı, iş yeri və vəzifəsi, elmi dərəcəsi (əgər varsa), əlaqə telefonları, elektron poçtunun ünvanı göstərilməlidir.

Təşkilat komitəsi konfransın mövzusuna, tələb olunan qaydalara uyğun gəlməyən materialların qəbul edilməməsi hüququnu özündə saxlayır.

Tezis və məruzələr Azərbaycan, ingilis və rus dillərində göstərilən elektron ünvana təqdim edilə bilər.

Əlaqə: 1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 53, AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.

E-mail: nizamimuzeyi@azeurotel.com

Web-sayt: www.nizamimuseum.az

Telefon: 492-10-69 / 492-61-37

Tezis və məruzələrin son qəbul müddəti: 30 sentyabr 2012-ci il.

 

«KLASSİK AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI VƏ TARİXİMİZ» RESPUBLİKA SƏVİYYƏLİ KONFRANS (BAKI ŞƏHƏRİ, 21 DEKABR 2012-Cİ İL)

Tezis və məruzələrin tərtibinə dair tələblər:

kağızın formatı – A4, Word redaktorunda;

tezislərin həcmi – 2 səhifə; məruzələrin həcmi – 10 səhifəyədək

şrift – Times New Roman 14;

sətirlərarası interval – 1,5;

istinadlar – əlifba sırası ilə ardıcıl nömrələnərək mətnin sonunda siyahıda göstərilir, mətn içində isə ədəbiyyatın sıra nömrəsi və mənbənin səhifəsi verilir;

ingilis və rus dilində xülasə – 5-10 sətir.

Tezis və məruzənin əvvəlində müəllifin adı, soyadı, atasının adı, iş yeri və vəzifəsi, elmi dərəcəsi (əgər varsa), əlaqə telefonları, elektron poçtunun ünvanı göstərilməlidir.

Təşkilat komitəsi konfransın mövzusuna, tələb olunan qaydalara uyğun gəlməyən materialların qəbul edilməməsi hüququnu özündə saxlayır.

Tezis və məruzələr Azərbaycan, ingilis və rus dillərində göstərilən elektron ünvana təqdim edilə bilər.

Əlaqə: 1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət 53, AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.

E-mail: nizamimuzeyi@azeurotel.com

Web-sayt: www.nizamimuseum.az

Telefon: 492-10-69 / 492-61-37

Tezis və məruzələrin son qəbul müddəti: 30 sentyabr 2012-ci il.

Video
Faydalı linklər
Facebook