Ana səhifəElmi şura

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi, elmi dərəcəsi

Elmi Şura

1

Hüseynov Rafael Baba oğlu

Muzeyin direktoru, həqiqi üzv

sədr

2

Bəşirli Xatirə Bədrəddin qızı  

Muzeyin elmi işlər üzrə direktor

müavini, fil.ü.e.d., prof.

müavin

3

Əsədullayeva Nuranə Firudin qızı

Muzeyin elmi katibi, fil.ü.f.d.

katib

4

Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu

fil.ü.e.d., prof.,Nizami Muzeyinin

şöbə müdiri

üzv

5

Araslı Nüşabə Həmid qızı

m.ü., Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun

şöbə müdiri

üzv

6

Babanlı Tomiris Rəhimağa qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri

 

üzv

7

Əlibəyli Şəfəq Ənvər qızı

fil.ü.e.d.,  Nizami Muzeyinin şöbə müdiri

 

üzv

8

Əliyeva Jalə Fazil qızı

fil.ü.e.d., prof., BDU-nun müəllimi,

 ММ-in üzvü

üzv

9

Əliyeva Nailə Ədalət qızı

kult.ü.f.d., Nizami Muzeyinin şöbə müdiri

üzv

10

Əsgərov Akif İzzətulla oğlu

Rəssamlıq Akademiyasının professoru

üzv

11

Hüseynova Sədaqət Niftalı qızı

Nizami Muzeyinin Muzeyşünaslıq və  fond

işi üzrə direktor müavini

üzv

12

İslamzadə Kəmalə Faiq qızı

fil.ü.f.d., dosent, BDU-nun müəllimi

üzv

13

Kərimov Paşa Əli oğlu

fil.ü.e.d., dosent, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

üzv

14

Qasımova Aida Şahlar qızı

fil.ü.e.d., prof., Nizami Muzeyinin şöbə müdiri

üzv

15

Qənbərli Ceyran Vasif qızı

Muzeyin Həmkarlar Təşkilatınn sədri

üzv

16

Qiyasi Cəfər Əli oğlu

m.ü., m.d. Abidələrin Bərpası Elmi-Tədqiqat       Layihə İnstitutunun direktoru

üzv

17

Məmmədli Nadir Baloğlan oğlu

fil.ü.e.d., prof. “Elm və Təhsil” nəşriyyatının baş direktoru

üzv

18

Məmmədov Salxab İsa oğlu

xalq rəssamı, prof., Rəssamlıq Akademiyasının Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru

üzv

19

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

akademik, Dilçilik İnstitutunun direktoru

üzv

20

Nuriyeva Kəmalə Ağagül qızı

fəl.ü.f.d., Nizami Muzeyinin şöbə müdiri

üzv

21

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu

хаlq şairi, fil.ü.f.d.

üzv

22

Şatikov Stanislav Afanasyeviç

Nizami Muzeyinin “Bədii tərtibat və bərpa” şöbəsinin müdiri, Əməkdar rəssam

üzv

23

Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağali гызы

fil.ü.f.d., Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, Gənc Alim

və Mütəxəssislər Şurasının sədri

üzv

Video
Faydalı linklər
Facebook