“Risalə” elmi araşdırmalar jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb Avg 22, 2020 | 22:45 / Yeni nəşrlər

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin beş topludan ibarət elmi-tədqiqat “Xəmsə”sinə daxil olan “Risalə” elmi araşdırmalar jurnalının növbəti – 2020-ci il üçün birinci nömrəsi çapdan çıxıb.

Jurnalın yeni nömrəsi məzmun etibarilə klassik və müasir dünya, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid, folklorşünaslıq, mətnşünaslıq sahəsindəki araşdırmaları, həmçinin muzeyşünaslıq elminin problemlərini işıqlandıran məqalələri əhatə edib. Jurnalın budəfəki nömrəsi “Klassik irs: tarixi və nəzəri problemləri”, “Yeni və müasir dövrdə ədəbi-mədəni proses”, “Tarixi və mədəni abidələrin qorunması və tədqiqi. Muzeyşünaslıq” bölmələrindən ibrətdir.

Məqalə müəllifləri arasında elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları, dissertasiya müdafiəsinə hazırlaşan gənc tədqiqatçılar var.

Akademik Rafael Hüseynovun “Yolun başlanğıcı – Nizami Muzeyinin ilk “Əmrlər kitabı”ndan görünən birinci ili” məqaləsi bu il 80 illik yubileyini qeyd edən Ədəbiyyat Muzeyinə həsr olunub. Eyni zamanda, ayrı-ayrı müəlliflərin “Azərbaycan – qədim multikultural dəyərlər diyarı (Yəhudi milli-mənəvi irsinin qorunması)”, “Ərəb ədəbiyyatı ərəb dilçiliyinin əsas mənbələrindən biridir”, “Sufizmdə şeir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri”, “Genderin postkolonial ədəbiyyatda reprezentasiyası”, “Avropada ingilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Distopiya dünyasının təhkiyədə qurulması”, “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs janrında yazılmış şeirlərin mövzu dairəsi”, “Azərbaycan ədiblərinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyindəki portretlərinin bərpa tarixi”, “Əliağa Vahidə göndərilən və Əliağa Vahidin göndərdiyi məktublarda dövrün ədəbi mənzərəsinin xüsusiyyətləri”, “Mikayıl Abdullayevin yaradıcılıq fəaliyyəti və Füzuli irsi” və s. məqalələri Azərbaycan və ingilis dillərində dərc edilib. Müəlliflər dünya, o cümlədən Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatının və mədəniyyətinin bir sıra aktual və az öyrənilmiş problemlərinə yeni görüş bucağından yanaşıblar.

“Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan çıxmış elmi toplunun baş redaktoru muzeyin direktoru, akademik Rafael Hüseynovdur. Jurnalın redaksiya heyəti Azərbaycan alimləri ilə yanaşı, Avropa və Asiyanın bir sıra nüfuzlu elmi-tədqiqat müəssisələrinin filoloq və sənətşünas professor və tədqiqatçılarından ibarətdir.

Humanitar elmlərin tədqiqi üzrə dəyərli mənbələrdən hesab olunan jurnal beynəlxalq standart seriya nömrəsi (ISSN) ilə çap olunur və Amerikanın “EBSCO” beynəlxalq elektron məlumat bazasına daxildir. “Risalə” elmi araşdırmalar jurnalının müstəqil saytı fəaliyyət göstərir, burada jurnalın daha əvvəlki və müasir tələblərə cavab verən bütün nömrələrinin elektron arxivi toplanıb. Bu səbəbdən elektron ISSN-i və ROAD indeksi vardır.

Qeyd edək ki, 2004-cü ildən nəşr edilən toplu muzeyin ərsəyə gətirdiyi məcmuələr silsiləsindəndir və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər siyahısında filologiya (ədəbiyyatşünaslıq) və sənətşünaslıq (muzeyşünaslıq) elm sahələri üzrə yer almaqdadır.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.nizamimuseum.az saytına istinad zəruridir.

Video
Faydalı linklər
Facebook