HomeNuriyeva Kamala

Place of birth

Baku

        

Date of birth

1985

Education

Baku  State University

Scientific degree

Ph.D on Philosophy 

Title

 

Topic of  PhD thesis:

-         specialty code

-         specialty name

-         topic name

 

7210.01

History of philosophy

The ideological bases of the concept of Turkish unity in the modern period

Total number of printed scientific publications:

-          number of scientific publications printed abroad:

-          number of papers  published in journals indexed and abstracted in international databases

36

 

6

 

2

Staff training:     

-         number of  PhD

 

Basic scientific achievements

The ideological bases of the concept of Turkish unity in the modern period (dissertation),  

Names of scientific works

  1.  Türk birliği bağlamında Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin önemi. //  YOM (türk dünyası kültür dergisi), N 17, İstanbul, 2010, s. 79-85 (ISSN 816-577X)
  2. Роль саммитов глав тюркоязычных государств в формировании концепции тюркского единения. //  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, № 7 (30), Москва, 2011, с.  59-61 (ISSN 2073-0071)
  3. “Fuyuzat” jurnalında türk birliyi konsepsiyasının ideoloji əsasları. //  Gənc alimlərin əsərləri. № 8, Bakı, 2013
  4. İ.Y.Kraçkovskinin yeni ərəb ədəbiyyatı sahəsində tədqiqatları // Risalə araşdırmalar toplusu. № 12. Bakı: “Elm və təhsil”, 2016. s. 99-104
  5. Понятие идеального общества в философии Фараби. //  Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2017»  ISBN 978-5-317-05504-2. Москва, 14-15 апрель 2017
  6. Türkiyənin Azərbaycan əsilli ilk qadın hüquqşünası. // “Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar”. Araşdırma-yazılar toplusu. Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2018. 496 səh. səh. 21-27
  7. “Türk yılı” toplusunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. //  Elm və innovativ texnologiyalar. Beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi” adlı müsabiqənin xüsusi buraxılışı. Bakı 2018. səh. 86-88

Membership with international and foreign scientific organizations

 

Pedagogical activity

 

Awards and prizes

 

Main place of work and its address

ANAS National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjevi, Baku, Istiglaliyat str., 53 

Position

Head of departament

Office phone

012 492 38 27

Mobile

055 483 89 63

E-mail

kamala.nur@mail.ru  

Video
Useful links
Facebook