Dahilər:
Özünə pərəstiş еdənlər həqiqəti dərk еdə bilməzlər. (Еynəlqüzаt – Аbdullа ibn Məhəmməd)
Dünyаyа fаtеh оlmаz zülmkаrlıq, rəzаlət, Yеr üzünün fаtеhi ədаlətdir, ədаlət. (Nizami Gəncəvi)
Xəyаnət hеç zаmаn gizli qаlа bilməz, çünki о, bir qəlp puldur, tаnımаyаnlаrın аrаsındа xərclənir. (Məhəmməd Tağı Sidqi)
Kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. (Hüseyn Cavid)
Yаlnız sözdə dеyil, həm də işdə hikmət sаhibi оl! (Nəsirəddin Tusi)
Ağılla dərk edirik nöqsan cəhətləri biz, Nöqsanını dərk edən ağıllıdır şübhəsiz. (Abbasqulu ağa Bakıxanov)
Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun... (Bəhmənyar əl-Azərbaycani)
Mümkünsə fəsad əhli ilə həmqədəh olma, Nöqsan yetirər şənüvə biganələr içrə. (Əliağa Vahid)
Azərbaycanın paytaxtı qədim Bakı şəhərinin tam mərkəzində cazibədar görünüşü ilə hamının diqqətini cəlb edən bir bina ucalır – eyvanı mavi-yaşıl kaşılarla süslənmiş, tağlarında Şərqin 6 görkəmli söz ustadının – Füzulinin, Vaqifin, M.F.Axundovun, Natəvanın, C.Məmmədquluzadənin və C.Cabbarlının möhtəşəm heykəlləri ucalan bir bina. Bu bina dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan Milli Azərbaycan Ədəbiyatı Muzeyidir. 70 ildən artıqdır ki, dünyada yeganə ədəbiyyat muzeyi sayılan bu müqəddəs söz sarayı ...
Yorğun məmnunluqİyul 15, 2024 | 15:43 / Müsahibələr, çıxışlarAylarca "Molla Nəsrəddin"dən ötrü qəribsəmiş oxucular 1913-cü ilin mart ayında artıq ahəstə-ahəstə yoluna düşən dərginin doqquzuncu sayını alırlar. Həvəslə açırlar, vərəq-vərəq son səhifəyə çatanda pəjmürdə olurlar - görürlər ki, son səhifədə köndələ ...
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 90 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olunubİyul 15, 2024 | 10:34 / YubileylərBeynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) 90 illiyinə həsr olunan ədəbi-bədii gecə təşkil olunub. Müxtəlif ölkələrin tanınmış qələm adamlarının, Azərbaycanın görkəmli şair və yazıçılarının iştirak etdiyi tədbirdə əvvəlcə Azərb ...
Düz 55 il əvvəl bugünkü günİyul 14, 2024 | 12:31 / Yeni nəşrlər 1969-cu ild 14 iyul tarixi.. Kim bilərdi ki, həmin gün Azərbaycanın müasir tarixində büsbütün yeni dövr başlayır. Heydər Əliyev o Gün Azxərbaycan Respublikasına rəhbər seçilmişdi və mübarizəli yol başlanırdı. Bu yazı həmin tarixi ggün və o günün əks ...
Professor Şəfəq Əlibəylinin 75 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilibİyul 13, 2024 | 12:12 / YubileylərNizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində görkəmli şərqşünas alim, muzeyin Komparativastika və bədii tərcümə şöbəsinin müdiri professor Şəfəq Əlibəylinin 75 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley tədbiri keçirilib. Mərasimdə  tanınm ...
Meksikanın ölkəmizdəki səfiri Nizami Muzeyini ziyarət edibİyul 11, 2024 | 10:17 / Muzeyin qonaqlarıMeksika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mariya Viktoriya Romero Kabalyero səfirliyin əməkdaşları – mədəniyyət işləri üzrə müşaviri Aristeo Gonzalez Guerrero və mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Günel Hacıyeva ilə bi ...
+ Bütün xəbərlər
Video
Faydalı linklər
Facebook