Dahilər:
Özünə pərəstiş еdənlər həqiqəti dərk еdə bilməzlər. (Еynəlqüzаt – Аbdullа ibn Məhəmməd)
Dünyаyа fаtеh оlmаz zülmkаrlıq, rəzаlət, Yеr üzünün fаtеhi ədаlətdir, ədаlət. (Nizami Gəncəvi)
Xəyаnət hеç zаmаn gizli qаlа bilməz, çünki о, bir qəlp puldur, tаnımаyаnlаrın аrаsındа xərclənir. (Məhəmməd Tağı Sidqi)
Kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. (Hüseyn Cavid)
Yаlnız sözdə dеyil, həm də işdə hikmət sаhibi оl! (Nəsirəddin Tusi)
Ağılla dərk edirik nöqsan cəhətləri biz, Nöqsanını dərk edən ağıllıdır şübhəsiz. (Abbasqulu ağa Bakıxanov)
Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun... (Bəhmənyar əl-Azərbaycani)
Mümkünsə fəsad əhli ilə həmqədəh olma, Nöqsan yetirər şənüvə biganələr içrə. (Əliağa Vahid)
Azərbaycanın paytaxtı qədim Bakı şəhərinin tam mərkəzində cazibədar görünüşü ilə hamının diqqətini cəlb edən bir bina ucalır – eyvanı mavi-yaşıl kaşılarla süslənmiş, tağlarında Şərqin 6 görkəmli söz ustadının – Füzulinin, Vaqifin, M.F.Axundovun, Natəvanın, C.Məmmədquluzadənin və C.Cabbarlının möhtəşəm heykəlləri ucalan bir bina. Bu bina dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan Milli Azərbaycan Ədəbiyatı Muzeyidir. 70 ildən artıqdır ki, dünyada yeganə ədəbiyyat muzeyi sayılan bu müqəddəs söz sarayı ...
Yükümüzü artıra bilənlərə ehtiyacımızDek 08, 2023 | 11:53 / Yeni nəşrlərBülbül uzun olmayan bir ömür yaşadı, amma bu ömürdən çox insanlar keçdi. O insanların heç biri sadə insan deyildi və o insanların hər biri tarixin unudulmamalı bir parçasıydı. O adamlar ki, hətta onlarla Bülbül gəncliyində yox, yeniyetməliyində, uşaq ...
"Vətənim" verlişinin Abdulla Şaiqə həsr olunmuş üçüncü buraxılışı yayımlanıbDek 08, 2023 | 11:54 / Müsahibələr, çıxışlar“Mədəniyyət” kanalında yayımlanan "Vətənim" verlişinin görkəmli yazıçı, pedaqoq, Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının banilərindən biri Abdulla Şaiqə həsr olunan üçüncü buraxılış ...
Türkiyəli professor Nizami Muzeyində elmi jurnalların akademik bazalarda tanınması məsələləri ilə bağlı məruzə edibDek 04, 2023 | 10:45 / GörüşlərNizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Edeb Erkan” jurnalının baş redaktoru, türk tayfaları və  xalqlarının mədəniyyəti və dini etiqadlar haqqında çoxsaylı elmi əsərlərin müəllifi, professor Ahmet Taşğınla jurnalların akademik ba ...
Ovsunların ən doğrusuDek 04, 2023 | 14:40 / Konfranslar, İclaslarBir vaxtlar Azərbaycan radiosunda xoş bir ənənə vardı. Hər ayın 26-da mütləq Bülbülün konserti verilirdi. Yəni başqa günlərdə də ayrı-ayrı verilişlərin içərisində, ya lap elə müstəqil konsertlər kimi Bülbülün oxuları səslənirdi. Ancaq hər ayın 26-da ...
Turan Cavid ailəsi haqqında danışmaqdan çəkinirdiDek 04, 2023 | 09:49 / Yeni nəşrlərYaddaşlarda yaşayanlar “Olarmı, mən bunu Rafaeldən soruşum, sonra yazasınız?” Bu sualı Turan Caviddən dörd-beş dəfə eşitmişdim. Əslində, mən heç zaman elmi və ya tarixi əsər üzərində işləmədiyimə görə, Turan xanıma verdiyim suallar o qədər də problem ...
+ Bütün xəbərlər
Video
Faydalı linklər
Facebook