Dahilər:
Özünə pərəstiş еdənlər həqiqəti dərk еdə bilməzlər. (Еynəlqüzаt – Аbdullа ibn Məhəmməd)
Dünyаyа fаtеh оlmаz zülmkаrlıq, rəzаlət, Yеr üzünün fаtеhi ədаlətdir, ədаlət. (Nizami Gəncəvi)
Xəyаnət hеç zаmаn gizli qаlа bilməz, çünki о, bir qəlp puldur, tаnımаyаnlаrın аrаsındа xərclənir. (Məhəmməd Tağı Sidqi)
Kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü. (Hüseyn Cavid)
Yаlnız sözdə dеyil, həm də işdə hikmət sаhibi оl! (Nəsirəddin Tusi)
Ağılla dərk edirik nöqsan cəhətləri biz, Nöqsanını dərk edən ağıllıdır şübhəsiz. (Abbasqulu ağa Bakıxanov)
Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun... (Bəhmənyar əl-Azərbaycani)
Mümkünsə fəsad əhli ilə həmqədəh olma, Nöqsan yetirər şənüvə biganələr içrə. (Əliağa Vahid)
Azərbaycanın paytaxtı qədim Bakı şəhərinin tam mərkəzində cazibədar görünüşü ilə hamının diqqətini cəlb edən bir bina ucalır – eyvanı mavi-yaşıl kaşılarla süslənmiş, tağlarında Şərqin 6 görkəmli söz ustadının – Füzulinin, Vaqifin, M.F.Axundovun, Natəvanın, C.Məmmədquluzadənin və C.Cabbarlının möhtəşəm heykəlləri ucalan bir bina. Bu bina dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan Milli Azərbaycan Ədəbiyatı Muzeyidir. 70 ildən artıqdır ki, dünyada yeganə ədəbiyyat muzeyi sayılan bu müqəddəs söz sarayı ...
Ədəbiyyat Muzeyinin Aran regional filialında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illiyi qeyd olunubMart 01, 2024 | 17:29 / Konfranslar, İclaslarNizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Xaqani Şirvani adına Aran regional filialında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu, ictimai-siyasi xadim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Təd ...
Tariyelin yoluFev 29, 2024 | 12:50 / Yeni nəşrlərOnun kim olduğunu, Azərbaycan elmi və mədəniyyəti üçün hansı dəyər daşıdığını anlatmaq üçün, sadəcə, 30–40 il ərzində nələri yaratdığını, hansı mühüm işlərə imza atdığını sadalamaq yetər. Bu miqyaslar elə nəhəngdir ki, həmin sıranı göz önündən keçiri ...
Xalq artisti Süleyman Ələsgərovun 100 illiyinə həsr edilmiş konsert olubFev 29, 2024 | 12:47 / YubileylərM.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Xalq artisti, bəstəkar Süleyman Ələsgərovun 100 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilib. Akademik Rafael Hüseynov bəstəkarın həyat və yaradıcılığı barədə dinləyicilərə geniş məlumat verib. ...
Şaiqin qələmindəki və üzündəki işıqFev 28, 2024 | 11:51 / Müsahibələr, çıxışlarAbdulla Şaiq müəllimliyi ilə həm xoşbəxt, həm kədərli bir tale sahibi idi. Həvəslə dərs deyirdi, üst-üstə qalaqlanan illər onun müəllimlik şövqünü qətiyyən azaltmırdı, əksinə, zaman ötdükcə məktəbə, dərsliyə, şagirdə, tələbəyə daha artıq bağlanırdı. ...
Günəşi salamlamaqla başlanan günlərFev 28, 2024 | 10:31 / Yeni nəşrlərDaha nə o cür lövhələr var, nə o təhər təbaşirlər, nə də məktəb həyətlərindəki dəmirlə döyəclənərək şagirdləri sinif otaqlarına səsləyən çuqun zənglər. Azərbaycanın irili-xırdalı şəhərlərindən tutmuş ən ucqar kəndlərinəcən elə gözəl, müasir məktəblər ...
+ Bütün xəbərlər
Video
Faydalı linklər
Facebook