Ana səhifəElanlar
ED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaq May 29, 2024 | 17:17

28 iyun 2024-cü il tarixində saat 12:00-da "Azərbaycan ədəbiyyatı" - 5716.01 ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 

 

İddiaçı: Fəxriyyə Əhəd qızı Kazımlı

Elmi rəhbər: fil.e.d., prof. Rəhilə Məmməd qızı Qeybullayeva

İxtisas:  "Azərbaycan ədəbiyyatı" - 5716.01

Mövzu: "Mədəniyyət antropologiyası və riayət edilməli qaydalar ("Kitabı-Dədə Qorqud" və "Nibelunqlar nəğməsi" əsasında)"

Video
Faydalı linklər
Facebook