ED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqSen 06, 2022 | 03:0814 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.       İddiaçı: Şəfiqə Dəmir qızı Abdullaye
ED 1.31 Dissertasiya şurasında İradə Əyyub qızı Musayevanın müdafiəsi olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasında İradə Əyyub qızı Musayevanın müdafiəsi olacaqSen 06, 2022 | 15:467 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid -5715.01 ixtisası üzrə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir.        İddiaçı:İrad
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Rüxsarə İskəndər qızı Məmmədovanın müdafiəsi olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasında Rüxsarə İskəndər qızı Məmmədovanın müdafiəsi olacaqSen 02, 2022 | 11:1430 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da Mətnşünаslıq, mənəvi-mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı) - 5721.01 ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilm
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Tamara Rövşən qızı Atakişiyevanın müdafiəsi olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasında Tamara Rövşən qızı Atakişiyevanın müdafiəsi olacaqAvg 22, 2022 | 02:4316 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir.      İddiaçı: Tamara Rövşən qızı Atakişiyeva Elmi r
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Gülşən Şıxmurad qızı Ağabəyin müdafiəsi olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasında Gülşən Şıxmurad qızı Ağabəyin müdafiəsi olacaqAvg 22, 2022 | 02:5023 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir.        İddiaçı: Gülşən Şıxmurad qızı Ağa
ED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqİyun 22, 2022 | 03:1029 iyun 2022-ci il tarixində saat 11:00-da "'Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid" - 5715.01 ixtisası üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.     İddiaçı: İradə Ə
Video
Faydalı linklər
Facebook