Ana səhifəAllahyarov Kamil

Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu

 

Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Babək rayonu   
Təvəllüdü 22.09. 1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Şərqşünaslıq fakultəsi 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

Əmir Şahi divanının tekstoloji  tədqiqi

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı1) 5716.01; 2) 5715.01

1)Azərbaycan ədəbiyyatı; 2)Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

Azərbaycan şeir sənətinin genezisi, formalaşması və təkamül yolları 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

181


13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri
 1. İlk dəfə olaraq qədim türk və Azərbaycan şeir sənətinin yaranma, formalaşma prosesləri, onların xüsusiyyətləri və təkamül yolları aşkar edilmişdir.
 2. Avestanın özündə olan məlumatlar əsasında Zərdüştün doğulduğu və yaşadığı yerlər müəyyənləşdirilmişdir. Sübut edilmişdir ki, Zərdüşt Baykal gölü ətrafındakı ərazilərdə doğulmuş, ömrünün ikinci yarısını isə Orta Asiyada keçirmişdir.
 3. Zərdüştilik bayramları sistemində Novruzun yeri müəyyənləşdirilmişdir. Novruz yeddi zərdüştilik bayramından biridir. Rituallarla müşayət olunan bu bayramlar ilin fəsilləri ilə bağlı olmuş və mövsimi səciyyə daşımışdır. 
 4. Tarixi faktlara istinadən müəyyən edilmişdir ki, Bakıdakı Qız qalası hunlar tərəfindən V əsrdə tikilmişdir. O zaman türk dilində “qız” sözü iki mənada -  “qız” və “suquzğunu” (martin quşu) mənalarında işlənirdi. Suquzğunu hunların totem quşu idi və buna görə də qala ikinci mənada “Qız qalası” adlanırdı. 

Elmi əsərlərinin adları

 1. Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində. Bakı: “Elm”, 1987 (rus dilində).
 2. Azərbaycan şeir mədəniyyəti. Bakı: “Ozan”, 1996.
 3. Qədim Turan: mifdən tarixə doğru. Bakı: “MBM”, 2006.
 4. Əmir Şahi divanının tənqidi mətni / Tərtib edən və müqəddimənin müəllifi: K.Hüseynoğlu. Bakı: “Nurlan”, 2007
 5. Fars əlyazmaları kataloqu. Bakı, 2007 (M.Nağısoylu və b. ilə birlikdə).
 6. Mifin mənşəyi, mahiyyəti və tipologiyası. Bakı: “Elm və təhsil”, 2010.
 7. Azərbaycan şeir sənətinin genezisi, formalaşması və təkamül yolları. Kirov: Vyatka Dövlət Universitetinin nəşri. 2011 (rus dilində).
 8. Mir Məhəmməd Hüseyn Mömin. Həkim Möminin töhfəsi / Fars dilindən tərcümə edən, müqəddimə, izah və şərhlərin müəllifi: Kamil Hüseynoğlu. Bakı: “Elm və təhsil”, 2012.
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

1.AMEA Folklor İnstitutu nəzdindəki Dissertasiyaların müdafiəsi üzrə müdafiə şurasının üzvü

 

Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi; İstiqlaliyyət küç.,53 
Vəzifəsi Elmi inkişaf və tədris layihələri şöbəsinin müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 7040432  
Ev tel. (+994 12) 3761591  
Faks  
Elektron poçtu kamilhuseynoglu@mail.ru  
Video
Faydalı linklər
Facebook