Ana səhifəBəşirli Xatirə

Bəşirli Xatirə Bədrəddin qızı

 

Anadan olduğu yer  Agdaş   
Təvəllüdü 1958 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Professor  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad57.19.01

Folklorşünaslıq

“Koroğlu” eposunun poetikası (genezisi və bədii sistemi) 

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı57.19.01

Folklorşünaslıq

XX əsrin əvvəli Azərbaycan nəsri və folklor 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110 


5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan bədii nəsri və şifahi xalq ədəbiyyatının qarşılıqlı əlaqəsi, nəsrdə folklorizmin ifadə formaları, yazılı mətnin qurulmasında folklor janrlarının yeri və türk xalqlarının epos tarixi, qəhrəmanlıq eposları arasında genetik baxımından oxşarlığın, kök birliyinin, dastan arxitektorikasının araşdırılması baxımından nəzəri nəticələr əldə edilmişdir. 

Elmi əsərlərinin adları

1. XX əsrin əvvəli Azərbaycan nəsri və folklor. Bakı, Elm, 1990

2. Köklər qaynaqlar, yadigarlar. Bakı, Azərbaycan Ensiklopediyası, 1996

3. “Koroglu” dastanı. Tarixi-mifoloji gerçəklik və poetika. Bakı, Elm, 2000

4. “Koroğlu” eposunun poetikası, Genezisi və bədii sistemi. Bakı, Elm, 2005.

5. “Koroğlu” dastanının mənşəyi. Bakı, “Elm və Təhsil”. 2012.

6. Azərbaycan folklor və yazılı ədəbiyyat. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2013.

7. Ali məktəblər üçün bir neçə dərslik və Proqramlar, eyni zamanda 100-dən artıq elmi, elmi-publisistik məqalə.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 10 il, “Xəzər” Universiteti 
Digər fəaliyyəti  2005-ci ildən YAP Səbail Rayon “Muzeyşünas” ilk ərazi təşkilatının sədridir 
Təltif və mükafatları

1. AMEA RH Fəxri Fərmanı 1.XII.2010

2. YAP Səbail Rayon təşkilatının fəxri fərmanı. 30.XI.2013

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, İstiqlaliyyət, 53 
Vəzifəsi Elmi işlər üzrə director müavini 
Xidməti tel. (+994 12) 4926137 
Mobil tel. (+994 51) 5220104
Ev tel. (+994 12) 4921086 
Faks  
Elektron poçtu

bashirli58@mail.ru

 
Video
Faydalı linklər
Facebook