Ana səhifəMustafayeva Göyərçin

 

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

Elmi adı

10.01.1969

Azərbaycan respublikası, Zaqatala rayonu, Bəhmətli kəndi

Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Əhməd Cavad yaradıcılığında milli istiqlal problemi

 

Müdafiə etdiyi tarix

28.04.2007

 

Təsdiq aldığı tarix

16.10.2007

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

128

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

112

16

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

 

1. Keçmiş gələcəyin özülü (məqalələr toplusu). Bakı: Elm və təhsil. 2022, 408 səh.

2. Türkün haqq bağıran səsi (monoqrafiya). Bakı: Elm və təhsil. 2022, 256 səh.

3. Əziz Mirəhmədovun ədəbi tənqidi fəaliyyəti// “Elm və təhsil: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda X Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. İsveç, Stokholm, 25 yanvar, 2021, s. 86-90

4. Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Uyğur mədəniyyəti// “Türk dillərinin və ədəbiyyatının tədqiqi və tədrisinin aktual prablemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. Az.Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti və Hacettepe Universiteti. 2021, s. 82-89

5. Klassik aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi - Dədə Ələsgər // Türk dünyasının ustad ozan-aşığı Aşıq Ələsgərin anadan olmasının 200 illik yubileyinə həsr olunmuş XIII Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Kars Kafkas Universiteti (Türkiyə), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, AMEA, 24 aprel 2021, s. 34-42

6. M.P.Vaqifin ədəbi-siyasi fəaliyyəti Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında //  “Mədəniyyətlərarası inteqrasiya və multikulturalizm” mövzusunda XXIII Beynəlxalq elmi konfrans. Türkiyə. Kars, 27 fevral 2022, s. 25-29

7. M.Ə.Rəsulzadənin yaradıcılığında milli istiqlal ideyaları//Uluslararası Karabağ sosial ve beşeri bilimlere modern araştırmalar Kongresi. Azərbaycan, Şuşa, 7-10 iyun 2022, s. 113-121

8. Əhməd Cavadın milli mücadiləsi ədəbiyyatşünaslığımızda// “Yol ver Türkün bayrağına” Əhməd Cavadın 130 illik yubileyinə həsr olunmuş XXVII Beynəlxalq elmi konfrans. İsveç. Stokholm, 25 iyun 2022, s. 32-37

9. Azərbaycan mədəniyyəti və ictimai həyatında Xurşidbanu Natəvanın izi//

“Xan qızı Natəvan və Azərbaycan qadınının ədəbi-mədəni mübarizələri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. 14 iyun 2022, s. 77-79

10. Ümum-türk poeziyasının Nazim Hikməti // Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. Respublika konfransı, 22 dekabr 2022

11. Əhməd Cavadın tərcüməçilik fəaliyyətində orijinallıq//Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.“Risalə” araşdırmalar toplusu, Bakı: “Elm və təhsil”, 2022, 1(22), s. 103-116

12. Türkün bayraq adı-Yunus Əmrə// “Türk birligi” jurnalı, Qazağıstan, Alma-Ata, Mayıs 2022,(19), s. 56-64

13. Dünya tədqiqatçılarının əsərlərində Abay Kunanbayevin ədəbi irsi//Elm və İnnovativ Texnologiyalar Beynəlxalq Elmi Araşdırmalar Jurnalı. 2022, № 23, s. 49-46

14. Ideas of national independence in M. A. Rasulzade’s creative activity// “TURAN-SAM” Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi. Türkiyə, 2023, № 57, s.122-127

15. Millətin oğlu// “Türk birligi” jurnalı, Qazağıstan, Alma-Ata, Nisan-Haziran 2023, (26) (2), səh. 97-99

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, böyük elmi işçi

 

Xidməti telefonu

012-505 53 16

 

Elektron poçt ünvanı

goyercin.mustafayeva@yandex.com

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook