Ana səhifəMustafayeva Natavan

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

27.12.1963

Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri

M.F.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə

 

Müdafiə etdiyi tarix

2008

 

Təsdiq aldığı tarix

2008

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 50

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

48

2

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

1. Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə (monoqrafiya) / Bakı: “Avropa” nəşriyyatı. – 2009. – 180 s.

2. Ценное исследование // “Açıq söz” qəzeti. – 1997, 25 sentyabr

3. Heydər Əliyevə məhəbbətimiz qələbəyə inamımızdır // “İki sahil” qəzeti.  – 2004, 17 yanvar

4. Türkiyə ədəbiyyatının Azərbaycan poeziyasına təsiri // Babeş-Bolyai Universitetinin Türkologiya və Mərkəzi Asiya Araşdırmaları İnstitutu. “Müasir şərqşünaslığın aktual problemləri”. – Bakı: 1-2 iyun, – 2011. – s. 245-246

5. Refik Zeka yaratıçılığında Türkiye edebiyatı // II Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı. – Fethiye: 3-5 aralık, – 2009. – s. 170-174

6. Ənvər Məmmədxanlının “Babək” əsərində tarixi gerçəklik və yazıçı təxəyyülü // –Bakı: Risalə. Elmi araşdırmalar toplusu. – 2019. № 2 (17), –s.185-198

 

Pedaqoji fəaliyyəti

8 il

 

Təltif və mükafatları

“Azərbaycan ziyalısı” fəxri diplomu (2018)

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Sergey Yesenin adına Rusiya-Azərbaycan ədəbi əlaqələr filialının müdiri

 

Xidməti telefonu

012  454-42-01

 

Elektron poçt ünvanı

natavan_mustafaeva@mail.ru

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook