Ana səhifəQədirova Afət

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

27.02.1970

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Cəfər Cabbarlının dramaturgiyasında romantik qəhrəman problemi

 

Müdafiə etdiyi tarix

22.02.2010

 

Təsdiq aldığı tarix

05.10.2011

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

49

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

43

6

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı (5-10)

1-   Cəfər Cabbarlının dramaturji yaradıcılığında ədəbi cərəyanların sintezi// “Varlıq” türkcə, farsca kültür dərgisi//2011, s.91-96

2-   İstiklal ateşli, vatan hasretli şair// “Fikir, sanat ve edebiyyatda töre”dergisi// Çukurova Ofset Matbaaçılık, Ocak, 2017, sayı 45, s.44-47

3-   Ədəbiyyatımızda istiqlal ideyalarının tərənnümü// 525-ci qəzet, 07.11.2018, s.6

4-   Türkiye dramaturjisi'nin Azerbaycan tiyatrosunda sanatsal uyarlama sorunu// “Tiyatro” gazetesi, Nisan 2022,  sayı 133, s.38

5-   Nazim Hikmət teatr labirintində//”Risalə” elmi araşdırmalar jurnalı,  Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, Elm və təhsil, 2022, №1, s. 75-85

6-   M.F.Axundzadə dramaturgiyasının dil-üslub semantikası// Filologiya məsələləri, Bakı, Elm və təhsil, 2022, №7, s.136-141

7-   Yunus Emrenin Risaletün Nushiyye mesnevisi üzerine notlar// “Kardeş kalemler” aylıq Avrasiya edebiyyat dergisi, Ankara, №5, 2022, s.76-79

8-   Qarabağın müqəddəs Azərbaycan ruhlu söz-sənət dünyası // 525-ci qəzet, 07.09.2022, s.15

9-   İlyas Əfəndiyevin “Xurşidbanu Natəvan” pyesinə konseptual baxış // “Xan qızı Natəvan və Azərbaycan qadınının ədəbi-mədəni mübarizələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, 5-6 iyul, 2022, s. 162-168

10-                  Cəfər Cabbarlının pyeslərində vətən mövzusunun ideya  polifoniyası// Azərbaycan şərqşünaslığı Şərq-Qərb elmi-mədəni və ictimai-siyasi dialoqu kontekstində mövzusunda beynəlxalq konfrans, Bakı Dövlət Universiteti, 14-15 dekabr, 2022, s.301-304

 

 

 

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Ədəbi layihələr və nəşrlər  şöbəsi, böyük elmi işçi

 

Xidməti telefonu

012-505-53-17

 

Elektron poçt ünvanı

afetkadirova@gmail.com

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook