Ana səhifəKələntərova Məlahət

Kələntərova Məlahət Məmməd qızı

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri  

 

Təvəllüdü

4.XII.1943 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

M.F.Axundov ad.Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutu

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

Dosent 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 10.01.02.

Rus ədəbiyyatı

Cergey Fyodoroviç Budantsevin yaradıcılığında Şərq mövzusu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

141-dən çox 

 

 

12

 

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Dissertasiya “Sergey Fyodoroviç Budansevin yaradıcılığı”.

3 cilddə  “Rus folkloru” ali məktəb dərsliyi.

 

Elmi əsərlərinin adları

140-dan artıq elmi məqalə və tezis, o cümlədən:

1. 20-30-cu illər ədəbi təngidi. “Russkaya literatura”  jurnalı.SSRİ EA Rus Ədəbiyyatı İnstitutu (Puşkinskiy Dom), 1978, No 3, s.155-163, Leninqrad/Peterburq.

2.S.Budantsevin yaradıcılığınds Azərbaycan və Şərq.Ümumittifaq Elmi Konfransın Tezisləri. SSRİ EA Şərqşünaslıq İnstitutu, 1978, c.2, 1 hissə, s.67-69, Mockva. .

3. Beynəlmiləlçilik sovet ədəbiyyatının əsasıdır. Ümumittifaq Elmi-nəzəri konfransın tezisləri. Qırğızıstan Dövlət Universiteti. 1978, s.130-132. Frunze/ Bişkek.

4. Cergey Budantsev və Şərq.  Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı.1981, 20 s. Tiflis.

5.Rus ədəbiyyatında Birinci Pyotrun surəti (XVIII-XX əsrlər). May 1988. S.-Peterburq.

 

 

 

 

 

 

 

6.Vasil Bıkov yaradıcılığının poetikası. Beynəlxalq Sımpoziumun Tezisləri. Oktyabr, 1999. Minsk Dövlət Universiteti. Belarus.Respublikası. Minsk.

7.”Kalqay” jurnalı, NoNo11,14/ 1999, NoNo15,16/ 2000. Bursa, Türkiyə.

8. M.Qorkinin “Həyatın dibində” pyesində humanizm probleminin həllində Quranın rolu. Xalqlar Dostluğu Universiteti. Noyabr, 2000, Moskva.

9.Vasiliy Şukşin. Giriş sözü. “Kalina krasnaya” toplusu. ÖTETİ nəşriyyatı, 2000, Ankara, Türkiyə.

10.Rus folkloru. 3 cilddə (epos, lirika, drama). Türk Cümhuriyyəti Ali məktəbləri üçün dərslik. Kayseri, 2001. Türkiyə.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında Üzvlüyü

 Pedaqoji fəaliyyəti

1996-2001-də Erciyes Universiteti Senatının həqiqi üzvü.

 ...1965-1977 – M.F.Axundov adına APİ (APDİ) – müəllim;

1977-1996 – M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti (BDU – müəllim, ba.ş müəllim, dosent;

1989-1996 – BDU nəzdində Ali Məktəb Müəllimlərinin Təkmilləşdirilməsi İnstitutunda xüsusi kurslar üzrə mühazirə və seminar dərsləri tərəfimdən aparılmışdır;

1996 – 2001 – Türkiyə Cümhuriyyəti, Kayseri şəhəri, Erciyes Universiteti, Fən-Ədəbiyyat Fakültəsi, Yabançı Dillər Bölümü, Rus Dili və Ədəbiyyatı Ana Bilim Dalı – dosent-doktor.

2008 – “Xəzər” Universiteti, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı, dosent.

Digər fəaliyyəti 

1.        Erciyes Universitetində Azərbaycan, rus, türk ədəbiyyatı, folkloru, tarix və fəlsəfə üzrə Senatın həqiqi üzvü;

2.        Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Cəmiyyətiin,  TÜDEV-in, üzvü;

3.         Azərbaycan Respublikası Qadınlar Şurasının üzvü;

4.      Bakı, Nizami rayonu “Bilik” cəmiyyətində  mühazirəçi;

5.      Tofiq İsmayılov adına Bakı məktəbli gənclər sarayında mühazirəçi;

6.      BDU Humanitar bölüm, filologiya fakültəsi “Elmi xəbərlər” redaksiya heyətinin 

        üzvü;

7.        H.B.Zərdabi adına Dünya Azərbaycanlıları Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəyasət heyətinin üzvü;

8.        “İntellekt” qəzeti redaksiya heyətinin üzvü və müxbiri.

9.        “Kaspiy” (rus və azərbaqcan dilində), “Təzadlar”, “İzvestiya” qəzetlərinin müxbiri.

10.     Yuri Pompeyevin “Qarabağın qanlı girdabı” 100s., Salam Sadıqovun “Ölüm batal-yonu”  220 s., G Əliyevanın “Azərbaycan füzulişünaslığının inkişaf mərhələləri” 200 s., S.Budansevin “Qəmər ayı Ramazan” 20 s., “Hindistanın forpostu” 15 s., “Zaur Qədimbəyov dostlarının və yaxınlarının xatirəsində” kitabını 168 s., türk yazıçısı Turqut Özakmanın “Şu Çılgın Türkler” 780 s. və b. tərcümə etmişəm.

Təltif və mükafatları

1. 1966-cı ildə Azərb SSR Ali Sovetinə seçkilərdə fəal iştiraka görə Oktyabr rayon soveti

     və APİ-nin rəhbərliyi tərəfindən təltif edilmişəm;

2. 1987-ci ildə Ümumittifaq Elmi konfransın təşkilində fəal iştirak münaibətilə BDU

     rəhbərliyi tərəfindən təşəkkür;

4.        1997-ci ildə Erciyes Universitetinin Onur Plakesi ilə təltif;

5.         2000-ci ildə “Novruz” bayramının təşkili münasibəti ilə Erciyes Universineni rəhbərliyi tərəfindən Onur Plakesi ilə təltif lunmuşam.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizamı Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, İstiqlaliyyət küç., 53 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi  

Xidməti tel.

505-55-16 

Mobil tel.

051.478.47.04.

Ev tel.

421.24.75

 

Faks

 

Elektron poçtu

 kelenterli43@mail.ru ; mkelenterova@gmail.com

Video
Faydalı linklər
Facebook