Ana səhifəTövsiyyə edilən dövri elmi nəşrlər

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DİSSERTASİYALARIN ƏSAS NƏTİCƏLƏRİNİN DƏRC OLUNMASI TÖVSİYƏ EDİLƏN DÖVRİ ELMİ NƏŞRLƏRİN S İ Y A H I S I

Filologiya elmləri üzrə 

Sənətşünaslıq üzrə (6220.01-Muzeyşünaslıq ixtisası üçün)

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook