Ana səhifə"Xətainin qılıncı və qələmi" mövzusunda respublika konfransı

XƏTAİNİN QILINCI VƏ QƏLƏMİ

(Respublika Elmi konfransı)

 

23-24 Noyabr 2017-ci il tarixində  AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi və mədəni yüksəlişində müstəsna xidmətləri olan dövlət xadimi, şair Şah İsmayıl Xətainin anadan olmasının 530 illiyinə həsr olunmuş “Xətainin qılıncı və qələmi” adlı konfrans keçiriləcək.

Konfrans çərçivəsində aşağıdakı mövzuların müzakirəsi nəzərdə tutulur:

 

BÖLMƏLƏR:

  1. Şah İsmayıl Xətainin ədəbi irsi və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının problemləri
  2. Azərbaycan dövlətçilik tarixində Şah İsmayılın yeri və Səfəvilər dövləti
  3. Şah İsmayıl Xətai dövründə mədəni həyat və orta əsrlər Azərbaycanının kulturoloji problemləri
  4. Şah İsmayıl Xətai dövrü və sonrakı əsrlərdə təzkirəçilik, səlnaməçilik və tərcümə sənətinin başlıca simaları, mühüm əsərləri və yaratdığı ənənələr
  5. Şah İsmayıl Xətai dövründə Azərbaycan əlyazma sənəti və orta əsrlər miniatür, kalliqrafiya, kitab tərtibi sənətinin inkişaf mərhələləri
  6. Şah İsmayıl Xətai dövründə və orta əsrlər Azərbaycanında ana dili və terminologiya problemləri
  7. Şah İsmayıl Xətai dövründə və orta əsrlər Azərbaycanında dövlət və ordu quruculuğu məsələləri
  8. Səfəvilər dönəmi Azərbaycan xarici siyasətinin başlıca istiqamətləri və orta əsrlər Azərbaycan diplomatiyasının problemləri
  9. Şah İsmayıl Xətai və Azərbaycan Səfəvilər dövləti dünya tarixşünaslığı və filoloji fikrində
  10. Səfəvilər dövründə fəlsəfi-dini təriqət və cərəyanlar orta əsrlər Azərbaycan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir kontekstində

                                                                                

Məruzə tezislərinin tərtib olunma qaydaları:
- Mətn Microsoft Word for Windows redaktorunda (Times New Roman (Az.latın) şriftilə - 12ppt, sətrlərarası interval – 1,5) yığılir, A4 formatlı standart (210x297 mm) ağ kağızda çap olunur;
- Tezisin mətni ingilis dilində xülasə olmaqla 2 səhifəyə qədər olmalıdır;
- Mətnin əvvəlində məruzənin adı, altında müəllifin soyadı, adı və atasının adı, onun altında isə iş yeri və elektron ünvan göstərilməlidir.
Məruzə tezislərinin qəbul olunması üçün son tarix: 5 noyabr 2017-ci il

Təşkilat komitəsi tezislərin seçilməsi, mətndə düzəlişlərin edilməsi (ümumi məzmununu dəyişmədən), məruzələrin geri qaytarılması hüququna malikdir.

                                                                                                      

Təşkilat komitəsinin koordinatları:

Ünvan: AZ1005, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 53

Tel.: (994 12) 4923179

E-mail:  shahismayil.konfrans@gmail.com

Video
Faydalı linklər
Facebook