Ana səhifəHeydərova Sevinc

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

 

Təvəllüdü

28.12.1971

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU, Filoligiya fakültəsi 

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5715.01, 5716.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid; Azərbaycan ədəbiyyatı

Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin inkişafında “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin (“Ədəbiyyat qəzeti”) rolu (1960-1970-ci illər).

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin inkişafında “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin (“Ədəbiyyat qəzeti”) rolu (1960-1970-ci illər) dissertasiya işi, elmi məqalə və tezis.

Elmi əsərlərinin adları

1.        Bəxtiyar Vahabzadə və türk dünyası // “Risalə” araşdırmalar toplusu,  2009, № 6,  s. 89-96

 

2.        Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin inkişaf perspektivləri // Gənc alimlərin əsərləri məcmuəsi, 2013, № 8, s. 203-205

 

3.        Tofiq Bayram poeziyası “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində // “Risalə” araşdırmalar toplusu, 2014, № 10, s. 163-170

 

4.        Hər muzey – mədəniyyətimizin, tariximizin bir səhifəsi / AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu və problemləri” III respublika elmi konfransının materialları, Bakı: 18-19 aprel, 2013, s. 223-227

 

5.        Mətbuatımızda “Ədəbiyyat qəzeti”nin yeri // Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2015, № 4(96),  s. 242-244

 

6.        Klassik ədəbiyyatın öyrənilməsi və təbliği // Filologiya məsələləri, 2016, №1, s. 269-275

 

7.        Azərbaycan intibahı: Problemdən həqiqətə (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin materialları əsasında) / “Çağımızdan görünən orta əsrlər”,  AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, professor R.Azadəyə həsr olunmuş II Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı: Elm, 2014, s. 577-582

 

8.        Ədəbi müzakirələr və tədbirlər (“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1960-70-ci illər materialları əsasında) / Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, I hissə, 5-7 may 2015-ci il, Bakı. s. 440-442

 

9.        Ədəbiyyatımız – mənəvi həyatımız // “Risalə” araşdırmalar toplusu, 2016, № 12, s.159-167

 

10.     Türk dünyasının ortaq səsi və sevən ürəyi / Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası, Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Milli dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr” Ümumrespublika konfransının materialları, “Risalə” araşdırmalar toplusu, № 11, Bakı: Elm və təhsil, 2015, s.151-153

 

11.     1960-1970-ci illər ədəbiyyatımızda ümumi nəzəri məsələlər və yaradıcılıq metodu problemi (1960-1970-ci illər “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin materialları əsasında) // Ədəbiyyat məcmuəsi, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri, XXIX cild, 2017, № 1, s.228-236

12.     Bu gün üçün (1960-70-ci illər "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin materiallarında). Elmi-İstehsal jurnalı, "Dövlət və Bölgələr", № 3-4 (42-43), 2015, seriya: Humanitar elmlər, səh. 25-28

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 Qadınlar Təşkilatının sədri

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizamı Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi,

AZ 1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri., İstiqlaliyyət küç., 53 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

 (+994 12) 4923179

Mobil tel.

(+994 55) 5717550 

Ev tel.

 

Faks

 

Elektron poçtu

heydarova.sevinj@mail.ru

 

 

 

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook