Ana səhifəSeminar

DİSSERTASİYA ŞURALARI NƏZDİNDƏ ELMİ SEMİNARIN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ

(Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 29 oktyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.) 

Video
Faydalı linklər
Facebook