Ana səhifəLəman Muxtarova

 Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

 30.05.1986

Kürdəmir

Azərbaycan Dillər Universiteti

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Azərbaycan parlamentində ədib millət vəkilləri və ədəbiyyat məsələləri

 

Müdafiə etdiyi tarix

 

 

Təsdiq aldığı tarix

 

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

8

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

7

1

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı (5-10)

1. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatında milli istiqlal uğrunda mübarizə mövzusu və Parlament həyatı. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 13-cü kitab. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2017, 216 s.

2. Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinin şair millət vəkili Haci Kərim Sanılı. Risalə. Elmi araşdırmalar jurnalı. № 1 (20). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2021, 168 s.

3. Üzeyir Hacıbəyli təəssüratları – Cümhuriyyət Parlamentinin güzgüsü kimi. "Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin milli özünütəsdiqdə və Mərkəzi Asiyadakı mədəni tərəqqidə yeri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2020

4. Bakıxanovlar: nəslin nəciblik ənənələri. Bakı: Renessans-A, 2020. 262 səh. (Həmtərtibçi: K.Nuriyeva)

5.Əhməd Cavadın Vətən sevgisi. Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab. Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s.

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, direktor müavini

 

Xidməti telefonu

012 505 53 14

 

Elektron poçt ünvanı

lemanazfen@gmail.com

 
Video
Faydalı linklər
Facebook