Ana səhifəGülsəba Həsənova

Ad, Soyad

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

Gülsəba Həsənova

24.01.1989

Kürdəmir

Bakı Dövlət Universiteti

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

Muzeyşünaslıq – 6220.01

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Nizami muzeyinin heykəltəraşlıq fondunun Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin təqdimində rolu

 

Müdafiə etdiyi tarix

29.10.2021

 

Təsdiq aldığı tarix

18.10.2022

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

24

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

18

6

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

1. Nizami muzeyində “Xəmsə” sujetlərinin heykəltəraşlıq  istiqaməti // Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin elmi əsərləri,─ 2016. №2, ─ s. 39-45.

2. Muzey fasadında ucaldılan şair  heykəlləri və onların Nizami abidəsi ilə səsləşməsi // Mədəniyyət.az,─ 2017, iyul-avqust (314),─ s. 76-78. 

3. Деятельность Национального Музея Азербайджанской Литературы имени Низами Гянджеви в создании  мемориалов и скульптур в музеях //за пределами страны Вестн. КазНПУ. Серия «Художественное образование: искусство – теория – методика».─ Алматы: ─ 2018,3(56), 4(57).─  с. 75-79.

4. Presentation of the personality and heritage of Nizami through the sculptural patterns of Nizami museum // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Напрям: Культурологія. Вип. 29.─ Рівне: РДГУ, ─2018.─ p. 126-130.

5. The Image and Romanticism of Huseyn Javid in Art // Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24-25 травня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», ─ 2019. – p. 283-285.

6. Роль музея Низами в популяризации азербайджанской культуры за рубежом // Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби. Вестник,─ Алматы: Казак Университети,─ 2019. № 2 (68), ─ с. 146-150.

7. Nizami İmgesi Sınırlarımızın Ötesinde // Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu, ─ Ankara: Etimesgut, ─ 29-30 ekim, ─ 2020, ─ s.167.

8. Nizami image and role of “Khamsa” subjects in the development of bench sculpture // İncəsənət və mədəniyyət problemləri. Beynəlxalq Elmi jurnal, ─ Bakı, ─ 2021. № 2 (76), ─ s.83-91.

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Magistratura (2022-2023)

“Muzeyşünaslıq” ixtisası üzrə elmi rəhbər.

Tədris edilən fənlər:

 Muzey kolleksiyalarının mühafizəsi və bərpası

Azərbaycan maddi mədəniyyət və memarlıq abidələrinin tədqiqi prinsipləri

Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi

 

Təltif və mükafatları

Yüksək təhsil göstəriciləri və ictimai fəallığı ilə fərqləndiyinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin “Fəxri fərman”ı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında gənclik” mövzusunda ədəbi-bədii tədbirdə 2019-cu ilin yekunlarına əsasən səmərəli elmi fəaliyyətimə görə sertifikat

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, şöbə müdiri

 

Xidməti telefonu

492-38-27

 

Elektron poçt ünvanı

glsyba@bk.ru

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook