Ana səhifəTəbəssüm Muxtarova

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

 12.02.1977

Bakı ş.

"Naxçıvan" Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

5715.01 – Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

"Müasir detektiv janrında qəhrəmanın mənəvi aləminin təsviri (Çingiz Abdullayevin yaradıcılığı əsasında)"

 

Müdafiə etdiyi tarix

08.06.2021

 

Təsdiq aldığı tarix

28.04.2023

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

31

 

Onlardan

•        yerli

•      xaricdə

 

28

3

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

1. “Çingiz Abdullayevin əsərlərində qəhrəmanın mənəvi aləminin açılmasının forma və üsulları”. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin “Risalə” məqalələr toplusu, №6. Bakı, “Araz”, 2009, 236 s. səh.153-161.

2. “Çingiz Abdullayevin yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri”. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin “Risalə” araşdırmalar toplusu, № 10, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2014, 176 s. səh.98-108.

3. “Dünyadakı panorama-muzeylərə ümumi baxış”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti. Azərbaycan Xalq yazıçısı, respublika dövlət mükafatı laureatı, görkəmli dramaturq İlyas Məhəmməd oğlu Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 720 s. səh. 398-407.

4. “Своеобразие заглавий в произведениях Чингиза Абдуллаева”. “Гiлея”, Науковий вiсник. Випуск 83(№ 4). Киiв, 2014, 450 s. səh. 322-325.

5.  “Çingiz Abdullayevin “Payız madriqalı” və Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” əsərlərində gender problemi”. AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin “Risalə” elmi araşdırmalar toplusu, №13. Bakı, “Elm və təhsil”, 2017, 216 s. səh.171-179.

6. “Çingiz Abdullayevin yaradıcılığında təkqol killer obrazı”. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Əlyazmalar yanmır” elmi məqalələr toplusu, №1 (6) 2018, 240 s. səh.77-84.

7. “Çingiz Abdullayevin əsərlərində arqo və jarqonlar”. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2019, №1. 216 s. səh.89-92

8. “Проблема женщины в детективном жанре (по произведениям Чингиза Абдуллаева “Осенний мадригал” и Ильгара Фахми “Актриса”)”. İkinci Beynəlxalq Elmi Konfrans: Dəyişik dünyada təhsil və elm: inkişaf problemləri və perspektivlər. Proceedings of Second International Scientific Conference. Education and Science in a Changing World: Problems and Prospects for Development. Ukrayna, Dnepr 27-28 mart 2020. Днiпро: СПД, «Охотник», 2020. II cild, 400 s. səh.286-287.

9. “Влияние социальной среды и политических событий на человеческую психологию в творчестве Чингиза Абдуллаева” (“Influence of Social Environment and Political Events of Human Psychology in Chingiz Abdullayevs Creativity”) Ministry of Education and Science of Ukraine Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Young Scientists Council. Humanites Science Current Issues: Interuniversity collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers. Issiue 28. Volume 3. 292 səh. Odessa, pdf, səh.17-22. 292 səh. s.16-22.

10. “İlqar Fəhminin “Aktrisa” əsəri və Rövşən İsaxın eyniadlı filmi”. “Filologiya məsələləri” AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun jurnalı. № 5, 2023, 448 s., səh. 382-399.

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, elmi işçi

 

Xidməti telefonu

(012) 492-18-64

 

Elektron poçt ünvanı

mtd.smile@rambler.ru   

tebessum.mukhtarova@gmail.com  

 
Video
Faydalı linklər
Facebook