Ana səhifəKonfranslar

Mirzə Şəfi Vazehin anadan olmasının 230 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransı

“KLASSİK ŞƏRQ VƏ AZƏRBAYCAN POEZİYASI VƏ MUSİQİSİ MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI SƏSLƏŞMƏNİN “İPƏK YOLU” KİMİ” (noyabr 2023-cü il)

 Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI” mövzusunda Respublika elmi konfransı (14 İyun 2023-cü il)

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan peşəkar milli tetrının 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq “Azərbaycan dramaturgiyası və Azərbaycan milli teatrı” adlı respublika konfransı (may 2023)  

 

Nazim Hikmətin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dünyadan keçən Nazim və Nazimdən keçən dünya” mövzusunda Respublika elmi konfransı (20 dekabr 2022)

“XAN QIZI NATƏVAN VƏ AZƏRBAYCAN QADINININ ƏDƏBİ-MƏDƏNİ MÜBARİZƏLƏRİ” (14 iyun 2022-ci il)

 

“Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin Şərq, Qərb ədəbi-mədəni əlaqələri sistemində yeri və yaratdığı yeni istiqamətlər”  (25-27 noyabr 2021-ci il)

 

“Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin milli özünütəsdiqdə və Mərkəzi Asiyadakı mədəni tərəqqidə yeri” (23-25 dekabr 2020-ci il) 

 Konfrans materiallarını PDF olaraq buradan yukləyə bilərsiniz

"Xalqları qovuşduran Xəyyam sözü" Beynəlxalq Konfrans (15-16 noyabr 2018)

"Xətainin qılıncı və qələmi" mövzusunda Respublika konfransı  

 “Nizami və dünya mədəniyyəti” mövzusunda Respublika konfransı

 “Milli dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr” mövzusunda Respublika elmi konfransı 

  “Xalq oyunları və meydan tamaşaları mədəniyyəti: klassik irs və müasirlik” mövzusunda konfrans 

«KLASSİK AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI VƏ TARİXİMİZ» RESPUBLİKA KONFRANSI (BAKI ŞƏHƏRİ, 21 DEKABR 2012-Cİ İL)

 

Video
Faydalı linklər
Facebook