Ana səhifəŞərq VIII cild

Toplunun səkkizinci cildi mərhum şərqşünas alim, şair-tərcüməçi Səfər Şirinovun xatirəsinə həsr olunur. Elə akademik Rafael Hüseynovun cildin ön səhifəsində yer alan “Erkən başlanan yarpaq tökümü” başlıqlı yazısı da dünyadan vaxtsız gedən alim haqqındadır. R.Hüseynov yazısında Səfər Şirinovun istedadına və bacarığına yüksək qiymət verir, onu “şeirlə, klassik ədəbiyyatla nəfəs alan, fars dilində yaradılmış şeir xəzinəsi ilə uzun illər təmasda olmuş bir Şərq bilicisi” adlandırır.

Kitabın “Əbədi abidələr” bölməsində Səfər Şirinovun Mövlana Cəlaləddin məsnəvisinin üçüncü cildinin bütöv tərcüməsi təqdim olunur. Qeyd edək ki, alimin tərcüməsində Mövlananın birinci və ikinci dəftərinin ana dilimizdə poetik tərcümələri “Şərq” toplusunun əvvəlki cildlərində çapdan çıxmışdır. Təəssüflə qeyd edirik ki, o, məsnəvinin nəzərdə tutulmuş altı cildinin bədii tərcüməsini sona çatdıra bilməmişdir.

Toplunun “Klassik ədəbiyyat və folklor” bölməsində Rafael Hüseynovun “Baba Tahir sələfi Fayiz Dəştistani” yazısında XI yüzilin böyük filosof şairi Baba Tahirin layiqli davamçısı Fayiz Dəştistaninin həyatı və onun təxminən 400 dübeyti əhatə edən irsi haqqında məlumat verilir. Daha sonra şairin “Dübeytilər”i Rafael Hüseynovun tərcüməsində təqdim olunur. Hər dübeytinin sonunda şeirin Doktor Kazım Məhəmmədi nəşrindəki sıra nömrəsi də qeyd olunur ki, tutuşdurmaq imkanı əyaniləşsin.

Topluda ərəb ədəbiyyatında məqamələri ilə xüsusi yer tutan Bədi əz-Zəman əl-Həmədani haqqında da məlumat verilir. Qeyd olunur ki,Əl-Həmədani 400-dən artıq məqamənin müəllifi olsa da, onlardan yalnız 51-i zəmanəmizədək gəlib çatmışdır. Bu məqamələr hamısı bir şəxsin –İsa ibn Hişamın dilindən söylənilir və bütün hadisələr də Əbul-Fəth əl-İskəndəri adlanan bir qəhrəmanın ətrafında cərəyan edir. Bədi əz-Zəman əl-Həmədaninin “Məqamələr”i Solmaz Bağırovanın tərcüməsində təqdim olunur.

Toplunun “Klassik ədəbiyyat və folklor” adlanan sonuncu bölməsində dünya miqyasında şöhrət tapmış, ərəb ədəbiyyatı tarixində yeniləşmə hərəkatının fəal nümayəndəsi Həsən ibn Hani Əbu Nüvasın həyat və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verilir. Qeyd olunur ki, Əbu Nüvasın dünyagörüşünə, onun şüubilik təsiri altına düşməsinə və poetik qabiliyyətinin cilalanmasına müəllimi Xələf əl-Əhmərin böyük təsiri olmuşdur. Gənc şairə Əbu Nüvas ləqəbini verən də Xələf əl-Əhmər olmuşdur. O, Harun ər-Rəşidin sarayında şairlik etmiş, amma daha çox onun oğlu xəlifə Əminin dövründə şöhrət qazanmışdır.

Əbu Nüvasın şeirləri filologiya elmləri doktoru Aida Qasımovanın tərcüməsində ana dilimizdə təqdim olunur.

Kitabın “Müasir ədəbiyyat” bölməsində “İrmaqlar bir kökdə birləşir” yazısında Sabir Nəbioğlu Mənuçehr Kəyani haqqında məlumat verir, qaşqayların türkdilli tayfalardan olduğunu vurğulayır. Daha sonra Mənuçehr Kəyaninin Qaşqay hekayələri seriyasından “Xoncdən Mahura qədər” sənədli hekayəsi, “Əhdə vəfa”, “Kimdir müqəssir?” hekayələri Sabir Nəbioğlunun tərcüməsində fars dilindən ana dilimizə tərcümədə təqdim olunur.

“Şərq” toplusunun rəssamı Stanislav Şatikov, korrektoru Kəmalə Cəfərli, dizayneri Cəsarət Qasımov və Kəbirə Haşımovadır.

Toplunun PDF formasını buradan yükləyə bilərsiniz.

Video
Faydalı linklər
Facebook