Ana səhifəElmi şura

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı

Elmi Şura

1

Hüseynov Rafael Baba oğlu

Muzeyin direktoru, həqiqi üzv

sədr

2

Bəşirli Xatirə Bədrəddin qızı  

Muzeyin elmi işlər üzrə direktor

müavini, fil.ü.e.d., prof.

müavin

3

Əsədullayeva Nuranə Firudin qızı

Muzeyin elmi katibi, fil.ü.f.d.

katib

4  Axundov Elçin Əbdül oğlu Nizami Muzeyinin “Bədii tərtibat və bərpa” şöbəsinin tərtibatçı-rəssamı, mütəxəssis  üzv

5

Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri,  fil.ü.e.d., prof.

üzv

6

Araslı Nüşabə Həmid qızı

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun

şöbə müdiri, m.ü.

üzv

7

Babanlı Tomiris Rəhimağa qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri

 

üzv

8

Əlibəyli Şəfəq Ənvər qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, fil.ü.e.d.

 

üzv

9

Əliyeva Jalə Fazil qızı

BDU-nun müəllimi,  fil.ü.e.d., prof.

üzv

10

Əliyeva Nailə Ədalət qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, kult.ü.f.d., 

üzv

11

Əsgərov Akif İzzətulla oğlu

Rəssamlıq Akademiyasının professoru

üzv

12

Heydərova Sevinc Ayaz-Vəfalı qızı

Muzeyin “Qadınlar təşkilatı”nın sədri, fil.ü.f.d.

üzv

13

Hüseynova Sədaqət Niftalı qızı

Nizami Muzeyinin Muzeyşünaslıq və  fond

işi üzrə direktor müavini

üzv

14

Hüseynova Dilbər Qurban qızı

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri

üzv

15

İslamzadə Kəmalə Faiq qızı

 BDU-nun müəllimi, fil.ü.f.d., dosent

üzv

16

Kərimov Paşa Əli oğlu

 M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d., prof.,

üzv

17

Qasımova Aida Şahlar qızı

 Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, fil.ü.e.d., prof.

üzv

18

Qənbərli Ceyran Vasif qızı

Muzeyin Həmkarlar Təşkilatınn sədri

üzv

19

Qiyasi Cəfər Əli oğlu

Abidələrin Bərpası Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru, m.ü.

üzv

20

Məmmədli Nadir Baloğlan oğlu

 “Elm və Təhsil” nəşriyyatının baş direktoru, fil.ü.e.d., prof.

üzv

21

Məmmədov Salxab İsa oğlu

Rəssamlıq Akademiyasının Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, xalq rəssamı, prof.

üzv

22

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik

üzv

23

Nuriyeva Kəmalə Ağagül qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, fəl.ü.f.d.

üzv

24

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu

Xаlq şairi, fil.ü.f.d.

üzv

25

Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağali qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, fil.ü.f.d.

üzv

Video
Faydalı linklər
Facebook