Ana səhifəElmi şura

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi, elmi dərəcəsi, elmi adı

Elmi Şura

1

Hüseynov Rafael Baba oğlu

Muzeyin direktoru, həqiqi üzv

sədr

2

Bəşirli Xatirə Bədrəddin qızı  

Muzeyin elmi işlər üzrə direktor

müavini, fil.ü.e.d., prof.

müavin

3

Əsədullayeva Nuranə Firudin qızı

Muzeyin elmi katibi, fil.ü.f.d.

katib

4

Allahyarov Kamil Hüseyn oğlu

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri,  fil.ü.e.d., prof.

üzv

5

Araslı Nüşabə Həmid qızı

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun

şöbə müdiri, m.ü.

üzv

6

Babanlı Tomiris Rəhimağa qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri

 

üzv

7

Əlibəyli Şəfəq Ənvər qızı

  Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, fil.ü.e.d.

 

üzv

8

Əliyeva Jalə Fazil qızı

BDU-nun müəllimi,  fil.ü.e.d., prof.

üzv

9

Əliyeva Nailə Ədalət qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, kult.ü.f.d., 

üzv

10

Əsgərov Akif İzzətulla oğlu

Rəssamlıq Akademiyasının professoru

üzv

11

Hüseynova Sədaqət Niftalı qızı

Nizami Muzeyinin Muzeyşünaslıq və  fond

işi üzrə direktor müavini

üzv

12

İslamzadə Kəmalə Faiq qızı

 BDU-nun müəllimi, fil.ü.f.d., dosent

üzv

13

Kərimov Paşa Əli oğlu

 M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.ü.e.d., prof.,

üzv

14

Qasımova Aida Şahlar qızı

 Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, fil.ü.e.d., prof.

üzv

15

Qənbərli Ceyran Vasif qızı

Muzeyin Həmkarlar Təşkilatınn sədri

üzv

16

Qiyasi Cəfər Əli oğlu

Abidələrin Bərpası Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru, m.ü.

üzv

17

Məmmədli Nadir Baloğlan oğlu

 “Elm və Təhsil” nəşriyyatının baş direktoru, fil.ü.e.d., prof.

üzv

18

Məmmədov Salxab İsa oğlu

 Rəssamlıq Akademiyasının Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, xalq rəssamı, prof.

üzv

19

Nağısoylu Möhsün Zellabdin oğlu

Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik

üzv

20

Nuriyeva Kəmalə Ağagül qızı

Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, fəl.ü.f.d.

üzv

21

Rüstəmxanlı Sabir Xudu oğlu

Xаlq şairi, fil.ü.f.d.

üzv

22

Şatikov Stanislav Afanasyeviç

Nizami Muzeyinin “Bədii tərtibat və bərpa” şöbəsinin müdiri, Əməkdar rəssam

üzv

23

Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağali гызы

 Nizami Muzeyinin şöbə müdiri, Gənc Alim

və Mütəxəssislər Şurasının sədri, fil.ü.f.d.

üzv

Video
Faydalı linklər
Facebook