Ana səhifəRafael Baba oğlu Hüseynov

Veb-sayt

http://rafaelhuseynov.com/

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Kürdəmir rayonu 

Təvəllüdü

12.08.1954 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU, Şərqşünaslıq fakültəsi, “fars filologiyası” şöbəsi

Elmi dərəcəsi

Filologiya elmləri doktoru 

Elmi rütbəsi

Professor 

Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5718.01

Dünya ədəbiyyatı

“Baba Tahir və onun poetik irsi”

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

5718.01;  5716.01 

Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı); Azərbaycan ədəbiyyatı

“Məhsəti Gəncəvinin yaradıcılıq bioqrafiyası”

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı

 

2007

ədəbiyyatşünaslıq

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı2014

ədəbiyyatşünaslıq

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-    beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

418

 49

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı19

13

Əsas elmi nailiyyətləri

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının VIII-XVIII əsrlərdəki bir sıra naməlum və ya az öyrənilmiş nümayəndələrini müasir  tələblər səviyyəsində araşdıraraq elmi dövriyyəyə daxil etmək; klassik Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı ilə bağlı komprativistikaya əsaslanan öz məktəbini yaratmaq; Azərbaycanda və xaricdə mədəniyyətimizi və tariximizi təqdim edən yeni muzeylər qurmaq 

Elmi əsərlərinin adları

1. О четверостишиях Баба Тахира. “Сборник статей “Вопросы восточного литературоведения и текстологии. Mосква, “Наука”, 1975, səh. 85-91

2. Baba Tahirin ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşləri. Azərbaycan Dövlət universitetinin (indiki BDU) elmi əsərləri. Fəlsəfə seriyası, №-1, Bakı, 1975

3. Vaxtdan uca. Bakı, "İşıq", 1987, 25 ç.v. (363 səh.)

4. Min ikinci gecə. Bakı, "Yazıçı", 1988, 25,5 ç.v. (408 səh.)

5. Baba Tahir. Dübeytilər. Müqəddimə, fars dilindən tərcümə, şərhlər və aydınlaşdırmalar. Bakı, “Yazıçı”, 1989, 4,25 ç.v.

6. Rəfibəylilər. Bakı, “Azərbaycan”, 1996, 42 ç.v. (672 səh.)

7. Millətin zərrəsi. Bakı, " Azərbaycan", 2001, 45 ç.v. (720 səh.)

8. Məhsəti Gəncəvi-özü, sözü, izi. Bakı, "Nurlan", 2005, 35 ç.v. (560 səh.)

9. Əbədi Cavid. Bakı, "Nurlan", 2007, 52,5 ç.v. (840 səh.)

10. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının muğamdakı yeniləşdirici, istiqamətləndirici və quruluşyaradıcı vəzifələri. Beynəlxalq Muğam simpoziumunun materialları, Bakı, 2009

11. İbn əl Ərəbinin sözün məna çalarlarında şeiriyyət və fəlsəfi məzmun axtarışları / professor A.İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq və Qərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr” mövzusunda Beynəlxalq İbn-Ərəbi Simpoziumu. Bakı, Elm, 2010, S. 456-472

12. Госпожа Луна-Мехсети Гянджеви. Баку, "Элм", 2010, 38 ç.v. (608 səh.)

13. Yurdun adındakı can. Bakı, "Elm", 2010, 56,5 ç.v. (904 səh.)

14. Hamısı ulduz. Musiqi tariximizin səhifələri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012, 55,5 ç.v. (888 səh.)

15. Söz heykəli. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012, 51 ç.v. (816 səh.)

16. İmzamız. Sənət düşüncələri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012, 50 ç.v. (800 səh.)

17. Мультивекторные перемещения научного и культурного контекста по трассам Великого Щелкогого Пути и литературная школа азербайджанского философа Низами /Культурный трансфер на перекрестках центральной Азии: до, во время и после Великого Шелкового пути. (ingilis dilində). Париж-Самарканд, МИЦАИ, 2013, səh. 145-152

18. Söz tək gözəl. Məhsəti haqqında monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2013, 35 ç.v. (560 səh.)

19. Царица державы рубаи. Məhsəti haqqında monoqrafiya. Bakı, Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2013, 40 ç.v. (640 səh.)

20. Məhsəti Gəncəvi. Portret-oçerk. (21 dildə kitab - Azərbaycan, Azərbaycan dilində ərəb əlifbası ilə, rus, ingilis, türk, fransız, alman, italyan, ispan, tacik, fars, ərəb, koreya, yapon, indoneziya, norveç, yunan, hind, polyak, çex, ivrit, urdu dillərində). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2013, 4 ç.v. (128 s.)

21. Sözün meracı (Azərbaycan ədəbiyyatının klassikləri haqqında). Bakı, “Elm və təhsil”, 2014 (Rus dilində), 47 ç.v. (752 səh.)

22. Yoxdan var. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 50,5 ç.v. (808 səh.)

23. Ağzın sirri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 50 ç.v. (800 səh

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Muzeyin Elmi Şurasının sədri

Filologiya üzrə problem şurasının sədri

Oksford Akademiya İttifaqının üzvü

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) "İran ədəbiyyatı tarixi" müəllimi (1987-1989), Musiqi Akademiyasında "Mədəniyyət tarixi" fənnindən dərs demiş, “Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti” kafedrasının müdiri olmuşdur (1990-1991). "Xəzər" Universitetində "Azərbaycan ədəbiyyatı" və "Azərbaycan mədəniyyəti" fənlərindən dərs demişdir (1995-1999). Bakıda Amerika Universitetində Azərbaycan, Şərq ədəbiyyatı və Azərbaycan mədəniyyəti fənlərindən dərs demiş, “Azərbaycanşünaslıq” kafedrasının müdiri olmuşdur (1999-2001). Bakıda 6 saylı məktəbdə ibtidai sinif müəllimi (2001-2002), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Azərbaycan və türk xalqları ədəbiyyatı tarixi”ndən dərs demişdir. "Qədim ədəbiyyat və folklor" kafedrasının professoru kimi fəaliyyətini davam etdirir (2008-2014).

Digər fəaliyyəti

2001-ci ildən Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü;

2001-ci ildən AŞPA-dakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü;

1975-ci ildən Azərbaycan radiosunda həftəlik, bir saatlıq efirə çıxan, ədəbiyyat və mədəniyyətə aid proqramın daimi müəllifi.

Təltif və mükafatları

1. "Cavidlər" əsərinə görə Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının, Yazıçılar Birliyinin, Azərbaycan Universitetinin xüsusi mükafatına layiq görülmüşdür (1997).

2. Əməkdar İncəsənət Xadimi (2005)

3. “Elmdə ad” Beynəlxalq mükafat (2014)

İş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 53

Vəzifəsi

Direktor 

Xidməti tel.

(+994 12) 4921069

Mobil tel .

(+994 50) 2101471 

Ev tel.

(+994 12) 4983505

Faks

(+994 12) 4971261 

Elektron poçtu

rafaelhuseyn@yahoo.com

Video
Faydalı linklər
Facebook