HomeAnnouncements
List of candidates nominated by scientific institutions and universities for obtaining the academic title of professor of ANAS Jun 02, 2017 | 15:27

Soyadı,

adı və atasının adı

İş yeri və vəzifəsi

Elmi dərəcəsi

 

 Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi üzrə

 1.              

Abdullayev Adil Polad oğlu

AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu,

baş elmi işçi

Fizika üzrə elmlər doktoru

 1.              

Abdullayev Vaqif Maarif oğlu

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

aparıcı elmi işçi

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

 1.              

Bəndəliyev Rövşən Əlifağa oğlu

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

baş elmi işçi

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

 1.              

Cabbarov Rasim Baba oğlu

AMEA-nın Fizika İnstitutu,

aparıcı elmi işçi

Fizika üzrə elmlər doktoru

 1.              

Cəfərov Elçin İman oğlu

AMEA-nın Fizika İnstitutu,

şöbə müdiri

Fizika üzrə elmlər doktoru

 1.              

Xanməmmədov Aqil Xanməmməd oğlu

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

baş elmi işçi

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

 1.              

İsmayılov Vüqar Elman oğlu

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

şöbə müdiri

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

 1.              

Qasımov Yusif Soltan oğlu

Azərbaycan Universiteti,

prorektor

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

 1.              

Məmmədov İlqar Qürbət oğlu

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

laboratoriya rəhbəri

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru

10.          

Namazov Sübhan Nadir oğlu

Azərbaycan Texniki Universiteti,

Metallurgiya və metalşünaslıq kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru

 Kimya Elmləri Bölməsi üzrə

 1.      

Abışov Nasim Əjdər oğlu

Bakı Dövlət Universiteti,

Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasının professoru

Pedaqogika  üzrə elmlər doktoru

 1.      

Əmirov Fariz Əli oğlu

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti,

Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası kafedrasının müdiri

Texnika üzrə elmlər doktoru

 1.      

Həsənova Ülviyyə Əliməmməd qızı

Bakı Dövlət Universiteti,

Üzvi kimya kafedrasının professor əvəzi

Kimya üzrə elmlər doktoru

 1.      

Qurbanova Məlahət Müsrət qızı

Bakı Dövlət Universiteti,

Üzvi kimya kafedrasının professoru və Tədris departamentinin müdiri

Kimya üzrə elmlər doktoru

 1.      

Mahmudov Kamran Talıb oğlu

Bakı Dövlət Universiteti,

Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi ETL-nin

aparıcı elmi işçisi

Kimya üzrə elmlər doktoru

 1.      

Məmmədov İbrahim Qərib oğlu

Bakı Dövlət Universiteti,

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının professoru

Kimya üzrə elmlər doktoru

 1.      

Nağıyev Xəlil Camal oğlu

Bakı Dövlət Universiteti,

Analitik kimya kafedrasının professoru

Kimya üzrə elmlər doktoru

 1.      

Rəhimov Rəvan Abdullətif oğlu

AMEA-nın Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu,

aparıcı elmi işçi

Kimya üzrə elmlər doktoru

 1.      

Şıxaliyev Namiq Qürbət oğlu

Bakı Dövlət Universiteti,

Üzvi kimya kafedrasının professor əvəzi

Kimya üzrə elmlər doktoru

 Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi üzrə

 1.

Ağayeva Dilzarə Nadir qızı

AMEA-nın Botanika İnstitutu,

laboratoriya müdiri

Biologiya üzrə elmlər doktoru

2. 

Əhmədov Elşad İlyas oğlu

AMEA-nın Zoologiya İnstitutu,

direktor müavini

Biologiya üzrə elmlər doktoru

3.

 

Qəhrəmanova Fəridə Xosrov qızı

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu,

elmi katib

Biologiya üzrə elmlər doktoru

 4.

Mahalov İslam Şərif oğlu

Azərbaycan Tibb Universiteti,

I mama-ginekologiya kafedrasının professoru

Tibb üzrə elmlər doktoru

 Humanitar Elmləri Bölməsi üzrə

 1.

Abbasov İdris Əziz oğlu

AMEA-nın Dilçilik İnstitutu,

şöbə müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru

2. 

İsayeva Pərvanə Bəkir qızı

AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu,

baş elmi işçi

Filologiya üzrə elmlər doktoru

3. 

Sabitova Aynur Zakir qızı

Azərbaycan Dillər Universiteti,

Xarici ölkələrin ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

Filologiya üzrə elmlər doktoru

4. 

Şərifova Salidə Şəmməd qızı

AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutu,

baş elmi işçi

Filologiya üzrə elmlər doktoru

 İctimai Elmlər Bölməsi üzrə

 1.

Əliyeva Sevinc İsrafil qızı

AMEA-nın Tarix İnstitutu,

şöbə müdiri

Tarix üzrə elmlər doktoru

2. 

Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu,

şöbə müdiri

İqtisad üzrə elmlər doktoru

3. 

Məhərrəmov Amil Məmmədəli oğlu

Bakı Dövlət Universiteti,

İqtisadiyyat və idarəetmə kafedrasının professoru

İqtisad üzrə elmlər doktoru

4. 

Mustafayeva Aytən İnqilab qızı

AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, direktor

Hüquq üzrə elmlər doktoru

Video
Useful links
Facebook