ED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqSen 28, 2023 | 15:3306 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 13:00-da "Azərbaycan ədəbiyyatı" - 5716.01 ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.     İddiaçı: Aygün Əli qı
ED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasının nəzdindəki Seminar şurasının iclası olacaqSen 28, 2023 | 03:4206 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 15:00-da "Azərbaycan ədəbiyyatı" - 5716.01 ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun seminar müzakirəsi keçiriləcəkdir.     İddiaçı: Gülnar Səftə
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Rəna Baloğlan qızı İskəndərlinin müdafiəsi olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasında Rəna Baloğlan qızı İskəndərlinin müdafiəsi olacaqSen 28, 2023 | 03:5703 noyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da Mətnşünаslıq, mənəvi-mədəni irsə dаir qədim əlyаzmаlаrın işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hаzırlаnmаsı) – 5721.01  ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmi
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Aynur Məzahir qızı Həsənovanın müdafiəsi olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasında Aynur Məzahir qızı Həsənovanın müdafiəsi olacaqSen 18, 2023 | 15:1120 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir.   İddiaçı: Aynur Məzahir qızı Həsəno
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Nəcibə Kamal qızı Bağırzadənin müdafiəsi olacaqED 1.31 Dissertasiya şurasında Nəcibə Kamal qızı Bağırzadənin müdafiəsi olacaqAvg 22, 2023 | 14:5429 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid - 5715.01 və Azərbaycan ədəbiyyatı - 5716.01 ixtisası üzrə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun mü
“Klassik Şərq və Azərbaycan poeziyası və musiqisi mədəniyyətlərarası səsləşmənin “ipək yolu” kimi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcək“Klassik Şərq və Azərbaycan poeziyası və musiqisi mədəniyyətlərarası səsləşmənin “ipək yolu” kimi” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçiriləcəkAvg 21, 2023 | 03:142023-cü ilin noyabr ayında Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Səfiəddin Ürməvinin 825, Əbdülqadir Marağayinin 670, Mirmöhsün Nəvvabın 190 illiyinə həsr olunmuş “KLASSİK ŞƏRQ VƏ AZƏRBAYCAN POEZİYASI VƏ MUSİQİSİ MƏDƏNİYYƏTLƏRARA
Video
Faydalı linklər
Facebook