Ana səhifəKomparativistika və bədii tərcümə şöbəsi

Komparativistika və bədii tərcümə şöbəsi:

Struktur bölmənin rəhbəri Şəfəq Əlibəyli
filologiya üzrə elmlər doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Muzeyin beynəlxalq əlaqələrini qurmaq, müqayisəli-tipoloji, ədəbi təhlillər əsasında araşdırmalar aparmaq, muzey ekspozisiyasında Azərbaycan ədəbiyyatının xarici əlaqələri ilə bağlı guşələrin yaradılması üçün materiallar toplamaq və müvafiq aparıcı mətnlər hazırlamaq.
Əsas elmi nəticələri Azərbaycanın rusdilli şair və yazıçılarının kataloqu

“Azərbaycan ədibləri Avropa ədəbi-tənqidi fikrində”

tel. (+994 12) 4927286
faks  
elektron poçt shafaq04@mail.ru
Video
Faydalı linklər
Facebook