Ana səhifəElanlar
ED 1.31 Dissertasiya şurasında Səbuhi Məmmədalı oğlu İbrahimovun müdafiəsi olacaq Noy 17, 2023 | 12:31

22 dekabr 2023-cü il tarixində saat 14:00-da 5721.01 – Mətnşünaslıq, mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması) ixtisası üzrə filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya mövzusunun müdafiəsi keçiriləcəkdir. 

İddiaçı: Səbuhi Məmmədalı oğlu İbrahimov

Elmi rəhbər: fil.e.d., prof. Əbülfəz Aman oğlu Quliyev

İxtisas: Mətnşünaslıq, mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi (tərcüməsi, tədqiqi və nəşrə hazırlanması - 5721.01 

Mövzu: NAXÇIVANA DAİR ƏLYAZMALARIN FİLOLOJİ-TEKSTOLOJİ TƏDQİQİ (XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəlləri)

Video
Faydalı linklər
Facebook