Ana səhifəS.Yesenin adına Azərbaycan-Rusiya Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi

Mərdəkanda, Dendrarinin qollu-budaqlı ağacları arasında çox da böyük olmayan bir ev var. Bu evdə 1924-1925-ci illərdə böyük rus şairi S.A.Yesenin yaşayıb-yaratmışdır. S.A.Yeseninin Azərbaycanla əlaqəsi dövlət səviyyəsində öz layiqli qiymətini almışdır. 1974-cü ildə Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyevin təşəbbüsü və  Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin qərarı  ilə Mərdəkanda S.A.Yeseninin ev-muzeyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalandı.

1975-ci il aprelin 1-də, şairin 80 illik yubileyi ərəfəsində (3 oktyabr, 1895) 22 saylı qərarın 9-cu bəndinə əsasən xatirə muzeyinin təntənəli şəkildə açılışı oldu. Şairin ev-muzeyinin yerləşdiyi küçəyə də şairin adı verildi. Bu muzey Rusiya sərhədləri xaricində rus şairi S.A.Yeseninə həsr olunmuş yeganə xatirə muzeyi idi.

1999-cu ildən ev-muzeyi AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyinin  tərkibinə daxil edildi. AMEA Rəyasət Heyətinin 2008-ci il 22 noyabr  22/26 saylı qərarına əsasən Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin strukturu təyin edildi. Məhz o zaman, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynovun təşəbbüsü ilə ev-muzeyi Sergey Yeseninin adını daşıyan  Rus-Azərbaycan Ədəbi Əlaqələri Mərkəzinə çevrildi. 2010-cu il yanvarın 5-dən fəaliyyətə başlamış Mərkəzin əsas məqsədi tamaşaçıları S.Yeseninin həyatı, yaradıcılığı və poetik irsi ilə tanış etmək, rus-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə aid olan materialların toplanması və tədqiqini həyata keçirməkdən ibarətdir. 

Video
Faydalı linklər
Facebook