Ana səhifəRus dilində video-ekskursiyalar

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin ekspozisiya zalları əsasında ayrı-ayrı süjetlər üzrə hazırlanmış video-ekskursiyaları muzeyin bələdçisi Aygün Abbasquliyeva rus dilində təqdim edir:

 1. История музея

2. Барельефы знаменитых личностей и их высказывания об азербайджанской литературе и культуре

3. О пешере "Азых" и истории древней культуры Азербайджана

4. Артефакты бронзового века и ковёр "Времена года"

5. Об эпосе "Китаби-Деде Коркут" (Книга моего деда Коркута)

6. Знаменитая азербайджанская поэтесса XII века Мехсети Гянджеви, и поэтессы жившие в XII веке

7. Залы, посвященные творчеству великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви

8. Об экспонатах, посвященных творчеству Низами Гянджеви

9. Серия картин "Низами и мировая культура". Художник Огтай Садыгзаде

10. Зал, посвященный Имадеддину Насими, поэту XIV века

11. О жизни и творчестве знаменитого азербайджанского поэта и государственного деятеля Шаха Исмаила Хатаи  

12. Об эпосе "Короглы" (Сын слепого)

13. Залы, посвященные творчеству Мухаммеда Физули

Video
Faydalı linklər
Facebook