Ana səhifəXarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı üçün dil sertifikatları haqqında AAK-nı...

      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

                                                                                                    Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin

                                                                                                 29 sentyabr 2020-ci il tarixli 06-R nömrəli qərarı ilə

                                                                                                                           təsdiq edilmişdir.

 

 

                                       Xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı üçün beynəlxalq dil sertifikatının imtahan

                                                                     nəticələrinin keçid balına ekvivalentliyi

                                                                                             CƏDVƏLİ

 

Xarici dil bilik səviyyəsi – A1

   - gündəlik həyatda yaranan ehtiyatları ödəmək üçün lazımi əsas ifadələri başa düşür və istifadə edir;

   - özünü və başqalarını təqdim etməyi bacarır, şəxsi məlumatları əldə etmək məqsədi ilə müəyyən suallar verə bilir və bu kimi sualları cavablandıra bilir;

   - yavaş və aydın formada danışan bir şəxslə ünsiyyət qura və ona kömək edə bilir;

 

Xarici dil bilik səviyyəsi – A2

   - gündəlik həyatla əlaqəli olan əsas cümlələri və tez-tez istifadə olunan ifadələri (şəxsi və ailə üzvləri ilə bağlı olan əsas məlumatları, alış-veriş, yaşayış yeri, iş və s.) başa düşür;

   - ailə və gündəlik işlərlə bağlı informasiya mübadiləsini özündə əks etdirən sadə məsələlər ətrafında ünsiyyət qura bilir;

   - özü, ailə üzvləri və digər yaxınları haqqında sadə formada danışa bilir, gündəlik həyatın əsas aspektlərini təsvir edə bilir;

 

Xarici dil bilik səviyyəsi – B1

   - iş və məktəb mühitində, asudə vaxtlarında mütəmadi olaraq qarşılaşdığı müxtəlif mövzuların əsas məqamlarını başa düşür;

   - müvafiq dildən istifadə etdiyi ölkədə qaldığı müddətdə qarşılaşdığı müxtəlif vəziyyətlərin öhdəsindən gələ bilir;

   - şəxsi maraq dairəsi və oxşar mövzularla əlaqəli sadə mətnlər hazırlaya bilir;

  - müxtəlif sahələr üzrə təcrübəsini, xəyallarını, ümidlərini, ambisiyalarını və hadisələri təsvir edə bilir, gələcəyə dair fikir və planları haqqında qısa arayış verə bilir;

 

Xarici dil bilik səviyyəsi – B2

   - ixtisaslaşdığı sahə ilə bağlı texniki məsələləri də özündə əks etdirən konkret və mücərrəd mövzularla əlaqəli əsas mətnlərin məğzini başa düşür;

   - əcnəbi ilə heç bir çətinlik çəkmədən səlis və sərbəst ünsiyyət qura bilir;

  - müxtəlif mövzular üzrə aydın və əhatəli mətnlər hazırlaya, aktual məsələlər, müxtəlif yanaşmaların üstünlükləri və mənfi cəhətləri haqqında fikir bildirə bilir;

 

Xarici dil bilik səviyyəsi – C1

   - müxtəlif mövzularda geniş həcmli və mürəkkəb mətnləri başa düşür;

   - lüğətdən istifadə etmədən öz fikirlərini sərbəst və birbaşa ifadə edə bilir;

   - sosial, akademik və peşəkar məqsədlər üçün müvafiq dildən çevik və effektiv istifadə edə bilir;

   - mürəkkəb mövzularla bağlı aydın, yaxşı strukturlaşdırılmış və əhatəli mətn hazırlaya bilir;

 

Xarici dil bilik səviyyəsi – C2

   - dinlədiyi və oxuduğu hər şeyi praktik olaraq asan şəkildə başa düşür;

   - müxtəlif yazılı və şifahi mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları ümumiləşdirə bilir, müxtəlif arqument və hesabatları tutarlı təqdimat formasında hazırlaya bilir;

   - özünü sərbəst və tam şəkildə ifadə edə bilir, ünsiyyət zamanı sözləri müxtəlif məna çalarları üzrə fərqləndirə bilir.

 

Qeyd: Dil biliklərini təsvir etmək üçün tətbiq edilən “The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)” beynəlxalq standartı əsasında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 11 iyul tarixli 285 nömrəli qərarı nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır.

 

Mənbə: AAK

Video
Faydalı linklər
Facebook