Ana səhifəMuzeyin qonaqları

2012-ci il martın 12-də Moskvadan gəlmiş nümayəndə heyəti AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyinin qonağı oldu. Heydər Əliyev Fondunun növbəti qonaqları M.İ.Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat kitabxanasının əməkdaşları – kitabxananın baş direktoru Yekaterina Yuryevna Geniyeva, baş direktorun müavini, professor Svetlana Anatolyevna Qoroxova, icraçı direktor, professor Aleksandr Georgiyeviç Petrov, Tərcümə İnstitutunun direktoru, professor Yevgeni Nikolayeviç Rezniçenko, kitabxananın Beynəlxalq şöbəsinin müdiri, professor Olqa İvanovna Smirnova, Tolerantlıq İnstitutunun direktoru, professor Svetlana Sergeyevna Stulova, Mədəni proqramlar mərkəzinin direktoru, professor Lyudmila Vitalyevna Skaçkova muzeyin ekspozisiyası ilə tanış oldular. Azərbaycan xalqının zəngin ədəbiyyatı, onun inkişaf mərhələləri, görkəmli ədiblərin həyat və yaradıcılığı ilə tanışlıq qonaqlarda dərin təəssürat yaratdı. Muzeyin nəfis tərtibatı, müasir standartlara uyğun avadanlıqlarla təchiz olunmuş, yenidən qurulmuş ekspozisiyası qonaqları valeh etdi. Böyük məmnunluq hissi ilə muzeyin zallarını seyr edən qonaqlar belə bir unikal muzeyin mövcudluğu üçün Azərbaycan xalqını təbrik etdilər. İzahat zamanı qonaqlar görkəmli Azərbaycan ədiblərinin rus ziyalıları ilə dostluq əlaqələri haqqında da məlumat aldılar. Ədəbiyyatımızın keçdiyi inkişaf yolu, digər xalqların ədəbiyyatı ilə sıx bağlılığı və qarşılıqlı təsiri qonaqların böyük marağına səbəb oldu. Böyük rus şairi Sergey Yeseninin Mərdəkanda yerləşən xatirə muzeyinin bizim muzeyin nəzdində fəaliyyət göstərməsini biləndə, qonaqlar maraq və təəccüblərini gizlədə bilmədilər. Özlərinin dediyi kimi “bu sehirli aləm”dən ayrılarkən qonaqlar muzeyin “Rəy kitabı”na ürək sözlərini yazdılar: “Bax, məhz bu gözəl muzeydə olduğu kimi hər kəs öz tarixini qorumalı və yaddaşında hifz etməlidir. Azərbaycan mədəniyyətinə olan sevginizlə bizimlə bölüşdüyünüzə görə Sizə təşəkkür edirik”. Muzeydən ayrılarkən qonaqlar xatirə şəkilləri çəkdirdilər, оnlara muzeyin yeni bələdçi-bukletləri və digər hədiyyələr təqdim olundu.

Muzeyin rəy kitabından:

 

1940-cı illər

Böyük məftunluq və razılıq hissi ilə Nizami muzeyini gəzdik. Onun ekspozisiyası bu qəbildən olan böyük, məşhur muzeylərin qaydasında yaradılıb və şübhəsiz ki, onların arasında şərəfli yer tutacaq. Burada nəinki materialın seçilməsi yaxşıdır – dövrlər üzrə və dahi Nizaminin yaradıcılığını təlqin etməklə – hətta xarici tərtibatı da böyük zövq və bacarıqla yerinə yetirilmişdir. Xüsusilə Ramana qalası, Naxçıvan məqbərələri, Xanəgah qapısı və başqa maketlər diqqəti cəlb edir. Əlyazmaların, miniatürlərin kolleksiyası daha maraqlı və qiymətlidir. İnanıram ki, muzey getdikcə genişlənəcək və zənginləşəcəkdir.

P.Fridoviç / Professor /20.05.45

Nizami muzeyi ilə tanışlıq məndə səmimi həyəcan və sevinc doğurur. Qədim və Orta əsrlər Azərbaycanın incəsənət əsərləri qarşısında heyran qaldım. Sənət əsərlərinin məhəbbətlə mühafizə olunması və elm, mədəniyyət xadimlərinin yeni əsərlər yaratmaları məni çox şad etdi. Azərbaycan xalqının elm və incəsənət sahələrində daha da müvəffəqiyyət qazanmalarını arzu edirəm.

L.Orbeli / Akademik / 21.11.45

Nizami muzeyinə tamaşa edib burada Azərbaycan tarixinə dair bir çox maraqlı və cəlbedici dəlillərlə rastlaşdım. Muzeyin tarixi və ədəbi materiallarla daha da zənginləşməsini arzu edirəm.

Ziya Bünyadov / Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, kapitan / 12.05.46

Nizami muzeyinin açılışı böyük ictimai əhəmiyyətli hadisədir. Burada gözəl mədəniyyət dəyərləri xəzinəsi və mədəni tərbiyə işinin güclü ocağı yaradılmışdır. Nizami poemalarının obrazları həmişə Şərq rəssamlarını maraqlandırmışdır. Muzeyin yaraşıqlı, yaddaqalan ekspozisiyasının yaranmasında, xüsusilə Azərbaycan rəssamlarının böyük rolunu qeyd etmək istərdim. Öz realist əsərlərində onlar dahi mütəfəkkirin poetik obrazlarının güc və dərinliyini təcəssüm etdirə bilmişlər. Azərbaycan rəssam və xalq yaradıcıları Nizamiyə, onun poemalarına, dövrünə həsr olunmuş bir çox gözəl əsərlər yaratmışlar. Muzeyin ekspozisiyasında yerləşdirilən lövhələr, heykəllər və şəkillər insanı riqqətə gətirir, Azərbaycan xalqının qəhrəman surətlərini canlı və yaxın edir. Muzey zallarının zəngin milli ornamentlə, yüksək zövqlə, bədii şəbəkələrlə bəzənməsini xüsusilə qeyd etmək istərdim. Azərbaycan zəhmətkeşlərini bu gözəl hədiyyə ilə – dünya mədəniyyətinin Azərbaycan incisi – Nizaminin – 800 illik yubileyi ərəfəsində açılmış muzeylə ürəkdən təbrik edirəm. Sovetlər ölkəsinin hər bir vətəndaşı Bakıya gəlməyə, Nizami muzeyinə baxmağa can atacaqdır.

Şərq mədəniyyətləri muzeyinin direktoru / Moskva / 24.06.47

Bakıdakı Nizami muzeyinin çox böyük elmi əhəmiyyəti vardır. Muzeyin bu gözəl zallarında Azərbaycanın tarixini, xalqın Nizami dövründəki mədəniyyətini, şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən xalq yaradıcılığı üslubunda çox bacarıqla göstərilmiş eksponatlar yerləşdirilmişdir.

Y.E.Bertels / Şərqşünas-alim / 24.09.47

Sevindirici haldır ki, mərd Nizami mərd xalqa böyük quruculuq əsrində yenidən qayıdır. Bəşəriyyət üçün dahi Nizamini qoruyub saxlayan Azərbaycan xalqına təşəkkürlər.

Professor Qolovençenko / SSRİ Dövlət Ədəbiyyat nəşriyyatının direktoru / 24.09.47

Bu gün biz Nizami muzeyində olduq. Qoy bütün xalqlar öz dahilərinin mənəvi dəyərlərini bir-birlərilə tanış etməyə çalışsınlar. Onların əsərləri bizə insan xeyirxahlığı, böyüklüyü haqqında danışır və bizi onlara hörmət və sitayiş etməyə vadar edir. Hər bir böyük incəsənətə dərin hörmət sülh və əmin – amanlığa, mədəniyyətə, bəşəriyyətin tərəqqisinə və ali inkişafına aparır. Nizami muzeyinə bugünkü gəlişimiz bizim üçün unudulmaz olacaq.

Doktor Lüdviq Qaaz / 08.02.48

Nizami muzeyində gördüklərimdən çox mütəəssir oldum. Burada Azərbaycanın mədəni dəyərlərinə münasibətində hökumətin qayğısını nümayiş etdirən çox böyük işlər görülmüşdür. Böyük Nizaminin əsri həmçinin böyük Rustavelinin əsridir. Azərbaycan xalqına mədəniyyət cəbhəsində yeni nailiyyətlər arzu edirəm.

Professor Şanidze / 20.01.49

1950-ci illər

Nizami muzeyi ilə tanışlıq bizdə çox gözəl təəssürat yaratdı. Biz Azərbaycan xalqının tarixinin əsas məqamları, onun abidələri və dahi şair – humanist Nizaminin yaradıcılığı ilə tanış olduq. Muzey zallarının əla təşkilini, eksponatların seçilməsini, parlaq və məzmunlu izahatı qeyd etməyi lazım bilirik. Muzeyə gəlişimiz uzun müddət bizim xatirimizdə qalacaq.

B.Kazanski / Akademik / 20.04.50

Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətini əyani şəkildə əks etdirən misilsiz Nizami muzeyini məmnuniyyətlə seyr etdim. Dahi şair və mütəfəkkir Nizaminin yaradıcılığı ilə yanaşı burada mədəniyyət, incəsənət və ədəbiyyatın ən müxtəlif sahələrindən olan xalq yaradıcılığı nümunələri çox yaxşı təqdim olunmuşdur.

M.Dınnik / SSRİ Dövlət mükafatı laureatı / 01.02.52

Nizami muzeyinin əməkdaşlarına arzu və tövsiyyəmiz muzey fondlarını genişləndirmək və zənginləşdirmək, müasir ədəbiyyat və incəsənətə daha çox fikir verməkdir.

T.Zahidov / Özbəkistan EA prezidenti / 12.06.53

Nizami muzeyi ilə tanışlıq bizə şanlı Azərbaycan xalqının qəhrəman mübarizəsini, onun parlaq mədəniyyətini, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatına öz yaradıcılığı ilə böyük töhfə vermiş Nizamini daha dərindən başa düşməyə imkan yaratdı.

Tsyan Tsyun Juy / Çin-Sovet dostluğu cəmiyyəti nümayəndələrinin rəhbəri / 08.05.54

Muzey insanı yüksək dərəcədə ruhlandırır. Böyük şairin əsərləri xalq üçün yaradıcı ilhamın mənbəyidir. İncəsənət əsərləri xalqın ürəyində yaşayır, ona görə də bütün sənətsevərlərin sevgisinə layiqdir.

U-nu / Birmanın baş naziri / 29.10.55

Özünün bu gününü görən və gələcəyini dərk etmək istəyən bütün yetkin xalqların borcu öz tarixini, adət-ənənəsini, yazıçılarının yaradıcılığını öyrənməkdir. Bu vəzifəni tanış olduğumuz Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi parlaq şəkildə yerinə yetirir.

Braziliya Parlamentinin nümayəndələri / 08.06.56

Biz bu muzeyi görməyə şad olduq və bu gəlişdən çox məmnun qaldıq. Dahi şair Nizami qardaşlığı, ədaləti vəsf edirdi və onun Çin xalqına məhəbbəti bizi riqqətə gətirdi. Arzu edirik ki, onun daha çox əsərləri Çin dilinə tərcümə olunaydı. Şübhəsiz ki, Çin xalqı bu əsərlərdən ilham alacaq və onların əsasında çox şeyi öyrənəcəkdir.

Fu Mao Tsi / Pekin EA professoru / 25.10.57

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Füzuliyə həsr olunmuş sərgi ilə tanışlıq xəyalən onun ruhuna baş əyməyə vadar edir. Öz şairlərinin qədrini bilən Azərbaycan oğullarının bu gözəl təşəbbüsünü alqışlayıram. Böyük söz ustalarının yaradıcılığı dünya xalqlarının ürək və hisslərinə daima təsir edir və zamanlar təqvimində aparıcı xətt sayılır. Mən, Sənai oğullarının elçisi kimi Azərbaycan xalqının böyük oğlu bizim ümumi fəxrimiz Füzulinin şəninə olan bu bayramı ürəkdən alqışlayıram.

Xəlili / Əfqan şairi / 09.03.58

Sağ olun, qardaşlar! Diləyim, Sizin ədəbiyyat muzeyinizin baş ziyarətçiləri bizim yazarlar və bilginlər olsun. Bizim açacağımız ədəbiyyat muzeyində sizinkilər dolaşsın.

Nazim Hikmət / Türk şairi / 05.03.59

1960-cı illər

Azərbaycan da Yuqoslaviya kimi şairlər vətənidir. Sizin şairlərin həyatı və yaradıcılığı haqqında söhbətləri dinləyərək məndə Yuqoslaviya xalqını sizin zəngin və gözəl poeziyanızla tanış etmək həvəsi oyandı.

Yuqoslaviyalı şairə / 10.12.60

Özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatı abidələri ilə tanış olmaq imkanı qazandım. Mən sizin ədəbiyyat haqqında çox eşitmişdim. Onunla tanış olduqca yəqin etdim ki, həqiqətən Azərbaycan xalqının zəngin ədəbiyyatı inkişafda olmuş və indi də inkişaf edir. Əziz azərbaycanlılar, sizə ürəkdən minnətdarlığımı bildirirəm. Arzu edirəm ki, Sizin ədəbiyyatınız daha da çiçəklənsin.

Professor Matsumura / Yaponiya / 14.11.61

Sabirin şərəfinə həsr edilmiş sərgiyə böyük həvəslə tamaşa etdim. Onu qeyd etməliyəm ki, tamaşaçılar Azərbaycan xalqının dahi oğlunun yubileyinin keçirilməsinə ürəklə, bacarıqla yanaşıblar və böyük əmək sərf ediblər. Azərbaycan xalqının çiçəklənib, böyük yaradıcılıq uğurları qazanmasını arzu edirəm.

Vladimir Zayonçkovski / Krakov Universitetinin dosenti / 29.05.62

Nizami muzeyi Şərq poeziyasının misilsiz zənginliklərinin müqəddəs xəzinəsidir. Bütün gördüklərim məni – gənc tat şairini şeirlər yaratmağa sövq edir. Ürək döyünür, həyəcanlanır. Gördüklərimdən çox razıyam.

Aman Kukuliyev / Tat şairi / 20.10.63

Az bir vaxt ərzində Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında aldığım informasiyaya heyranam. Minnətdarlığımı bildirməyə söz tapa bilmirəm.Müdrik xalqın müdrik ədəbiyyatı olar.Muzeyi yaradanlara uğurlar diləyirəm.

A.Quliyev / Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, polkovnik / 11.02.64

Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyində vaxtımı çox səmərəli keçirdim.Muzey öz zəngin eksponatları ilə fəxr edə bilər.

Britaniya muzeyinin biblioqrafı / London / 20.05.65

Bu gün Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyində M.P.Vaqifə həsr edilmiş sərgiyə baxdım. Heç təsəvvür etməzdim ki, az əsərin müəllifi olan Vaqif haqqında bu qədər zəngin, rəngarəng və mündəricəli bir sərgi təşkil etmək olar. Bu zal mənim xəyalımda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini bir küll halında canlandırdı. Əlı Minayinin miniatürləri məni məftun etdi. Sərgi təqdirə layiqdir.

Əkrəm Cəfər / 08.11.68

Sənətimizin, ədəbiyyatımızın ucsuz-bucaqsız düzlərindən, dağ silsilələrindən, fırtınalı dənizlərindən bir yol keçir – Cəfər yolu, bu yol üfüqlərəcən gedir, oradan aşıb əbədiyyətə çatır, ekvator xətti kimi dünyanın belinə dolaşır. Mən Cəfər sənətini belə təsəvvür edirəm. Cəfər sərgisini gəzdikcə belə bir səliqə ilə Cəfər yaradıcılığını izləyən düzümü də gördüm. Sərginin məzmun və forması məni sevindirdi. Qeyri-ixtiyari olaraq Cəfər yolu xatirimdən keçdi.

Məmməd İbrahim (Araz) / 14.11.69

Moskva və başqa respublikalardan gəlmiş sovet ədəbiyyatçıları və tənqidçiləri böyük hörmət və maraq hissi ilə muzeylə tanış oldular. Diqqət və qonaqpərvərliyə görə çox sağ olduq. Azərbaycan ədəbiyyatını gözəl təbliğ etdiklərinə görə, bu vacib işdə muzey işçilərinə uğurlar arzu edirik.

Ə.Şərif, Ç.Hüseynov,İ.Paşkeviç, / Z.Kedrina, L.Skorina,T.Çiçua / 20.10.69

Kuba, Çili, Venesuela nümayəndə heyəti Nizami adına muzeyin ekspozisiyasında Azərbaycanın görkəmli şair və yazıçılarının həyat və yaradıcılığı ilə tanış olduq. Bu bizə Azərbaycan xalqını daha yaxından tanımağa imkan verdi. Şairlərin əsərlərində öz əksini tapan həqiqi gözəllik , azadlıq və xoşbəxtlik xalqın təbiəti haqqında çox şey deyir. Qardaş Azərbaycan xalqına çiçəklənmə arzu edirik.

Eduardo Beas Qodoy, Anjela Kovedo, / Karlos Miller Reyes / 17.12.69 / 70 – ci illər

Muzey ekspozisiyası üzrə izahat zamanı Azərbaycanın bütün ədəbiyyat tarixi qarşımızda canlandı. Muzeylə əlaqədar öz heyrətimi gizlədə bilmirəm. Mənim həmkarlarım azərbaycanlı riyaziyyatçılar dəfələrlə mənə Nəsimi, Füzuli və başqa şairlərin əsərlərini oxumuşdular. Burada mən bir daha yəqin etdim ki, yalnız onlar deyil, hər bir azərbaycanlı öz keçmişini, öz şairlərini böyük məhəbbətlə sevir. Mən Azərbaycan şairlərinin şeirlərinə heyran olmuşam, yoldaşlarım bunları mənə doğma Azərbaycan dilində də oxuyurdular və mən şeirlərin musiqisini dinləyir, rus dilinə tərcümədə isə fikir dərinliyinə dalırdım. Bütün insanlara, Azərbaycan ədəbiyyatını izah edən muzey işçilərinə minnətdarlığımı bildirirəm.

1970-ci illər

M.Potapov / MDU-nun professoru / 11.01.71.

Mən ədəbiyyat muzeylərində çox olmuşam. Ancaq Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi məni təəccübləndirdi. Muzey əməkdaşları, dostlar, çox sağ olun. Siz öz istedadlı xalqınızın mədəniyyət xəzinəsini çox yaxşı qoruyub saxlayırsınız. İndi mən deyə bilərəm ki, gözəl Azərbaycan ədəbiyyatı ilə tanışam.

V.D.Anatri / Şair,Çuvaş ASSr-nin əməkdar / Mədəniyyət işçisi / 02.11.72.

Dahi Nəsiminin həyatını əks etdirən zalda olmağım mənə böyük sevinc bəxş etdi. İnanıram ki, vaxt gələcək, bu muzey şairin həyat və yaradıcılığını əks etdirən qiymətli eksponatlarla zənginləşəcək.

N.Tixonov / Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, şair / 11.03.73.

Nizami adına muzey özünün zəngin ekspozisiyası ilə də , təqdim olunmuş materialların məzmunu ilə də bizə böyük təsir etdi. Muzey Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyəti xəzinəsinin zənginləşməsində rolunu çox gözəl açıqlayır. Azərbaycan mədəniyyətinin bu gözəl abidəsini yaradan bütün təşkilatçilara , rəssamlara eşq olsun.

A.Studinski / SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, akademik. / 20.10.74.

Mən böyük maraqla misilsiz muzeyinizlə tanış oldum. Burada xalqın ədəbi təfəkkürünün tarixi ilə uzaq əsrlərin hiss və fikirlərini bu günə çatdıran görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı ilə tanış olmaq olar. Poeziyası bu gün də hər bir kəsi həyəcanlandıran, bu qədər görkəmli şairlər yaradan, böyüdən xalqa qibtə etmək olar. Muzeyin özünün yüksək mədəniyyəti Azərbaycan poeziyasının fəxr və şərəfini təşkil edən, əsarı yığan, təqdim edən muzey işçilərinin böyük məhəbbətindən xəbər verir. Çox sağ olun, əziz dostlar.

Alim Keşokov / SSRİ Dövlət mükafatı laureatı, / Kabardin şairi / 04.10.75.

Azərbaycan şair və yazıçılarının yaradıcılığı ilə Nizami adına ədəbiyyat muzeyində tanış olduqca hiss etdim ki, dostluq, qardaşlıq, beynəlmiləl sözləri burada öz əsl mənasında səslənir. Var olsun bu cür ədəbiyyat yaradan xalq! Var olsun bu cür muzey yaradan şəxslər!

Petri Valter / Alman Şairi / 12.04.76

Əziz bakılılar, poeziyanı həssaslıqla duyduğunuza, əsl rus şairi S.Yeseninə böyük diqqətinizə görə çox sağ olun. Şairin sizlərə olan məhəbbətinə cavab məhəbbətin şahidi olmaq olduqca xoşdur. Burada poeziya havası ilə nəfəs almaq insana sevinc bəxş edir. Bir daha sağ olun.

K.Qorbunova / SSRİ Dövlət Radioteleviziyasının əməkdaşı / 11.10.78.

Sizin muzeyiniz gözəldir. O, öz xalqının hiss və duyğularınıəks etdirən təkrarolunmaz Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında dolğun təəssürat yaradır. Əsrlərin dərinliklərinə varan bu ədəbiyyat sözsüz ki, mənəvi cəhətdən bütün bəşəriyyəti zənginləşdirir. Azərbaycan xalqının yaradıcı dühası qarşısında baş əyərək eşq olsun deyirəm.

Oles Qonçar / Ukrayna yazıçısı / 05.10.79.

1980-ci illər

Nizami muzeyində gördüklərimiz bizi h etmivaleh etmişdir. Bu muzey Şərqin incəsənət və poeziyasının əsl xəzinəsidir. Kaş ki. Buekspozisiyanın balaca bir hissəsi bizim Gürcüstanda olaydı. Belə bir möcüzə ilə tanışlıq böyük xoşbəxtlikdir. Onun bütün yaradıcıları və qoruyucuları sağ olsunlar.Dərin hörmətlə

N.Şahbaqov, L.Şahbaqova / Gürcüstan rəssamları / 03.01.80.

Azərbaycan şairlərinin istedadı və böyüklüyü qarşısında baş əyirəm, eməli Azərbaycan xalqı qarşısında da baş əyirəm.

Rtişev şəhəri. /( İmza ) / 10.11.80.

Nizami həmişə bizimlədir, böyük Azərbaycan şairinin sözləri və hissləri – hər kəsin ürəyindədir. Sağollar olsun sənə, Bakışəhəri, sağollar olsun sizə, əziz bakılılar bu muzey üçün.

şair Aqniya Barto / 01.03.80.

Mədəniyyəti çiçəklənən ölkənizin heç bir dostunu biganə qoya bilməyən gözəl bir məmləkətin – Azərbaycanın ədəbiyyat və incəsənətinin möcüzəli dünyasının daha bir səhifəsini oxumaq imkanı əldə etdiyim üçün dünyalarca xoşbəxtəm. Səmimi hörmət və minnətdarlıqla

A.B.Şerbakov. / Biologiya elmləri doktoru / 18.12.80.

Bakıda qaldığım bir neçə gün ərzində məndə Azərbaycan xalqına, onun özünəməxsus qədim mədəniyyətinə, incəsənət əsərlərinə, elminə dərin hörmət və məhəbbət hissi yarandı. Bu hiss məni Nizaminin adını daşıyan Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyinə gətirdi. Muzey məndə unudulmaz təəssürat yaratdı. Böyük Azərbaycan şairi Nizaminin yaradıcılığı həqiqətən dahiyanədir.

S.Severin / SSRİ EA akademiki, / Sosialist Əməyi Qəhrəmanı / 25.11.81.

Azərbaycan şair və yazıçılarının yaradıcılığı necə də maraqlı və təkrarsızdır. Onlar haqqında bizim təsəvvürlərimizi muzey zallarının materialları dərinləşdirdi və genişləndirdi.Onlarla tanışlıqdan biz böyük mənəvi zövq aldıq. Çətin, böyük zəhmət tələb edən bu nəcib iş üçün muzey əməkdaşlarına minnətdarlıq bildiririk.

Bir grup tamaşaçı, / Böyük Britaniya / 07.12.82.

Əladır! Biz Sizin xalqın möhtəşəmliyi, onun ecazkar tarixi ilə fəxr edirik. Sizinlə birlikdə, bir ailədir bizim gücümüz. Sağ olun ki, Siz olmusunuz, varsınız və olacaqsınız.XVII Ümumittifaq Epidemioloq və mikrobioloqlar

Qurultayının nümayəndələri , Lvov. / 10.10.83

Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi qədim zamanlardan bu günümüzə qədər milli mədəniyyətin gözəl ekspozisiyasını əke etdirir. Ədəbiyyat tarixi həm xalqın bədii yaradıcılığını, həm tarixini parlaq nümayiş etdirir. Azərbaycan şair və yazıçılarının müxtəlif xalqların dilindəki nəşrləri milli və ictimai qürur hissi doğurur. Bu, bizim xalqların bir-birinə olan dərin hörmət və dostluğunun parlaq təcəssümüdür.

Akademik A.Fedoseyev / Moskva. / 05.12.83

Böyük diqqətlə, dərin maraqla fəxr hissi ilə qardaş Azərbaycanın mədəni irsinin incisi – Nizami Gəncəvi adına muzeylə tanış oldum. Xalq müdrikliyinin qızıl külçələrinin əsrlər boyu qorunmasındakı nümunəniz geniş yayılmağa layiqdir, çünki yalnız keçmişin hərtərəfli öyrənilməsi indini daha yaxşı qiymətləndirməyə və dinc, işıqlı gələcək üçün mübarizə aparmağa imkan verir.

Akademik S.İ. Radautsan / Moskva. / 28.08.85

Keçmişlərdən bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətini əks etdirən bu muzeydə keçirdiyim saat həyatımın ən gözəl və ən unudulmaz bir hissəsidir. Uzun illəri Vətən həsrətində kreçirdikdən sonra mənim ilk dəfə Bakıya gəlişim çox gözəl şəkildə başladı.

Turxan Gəncəyi / London Universitetinin İran və Türk Dilləri kafedrasının müdiri / 02.10.85

Azərbaycanın və eyni zamanda dünyanın əsl mədəniyyət sarayı olan muzeyə ürəkdən minnətdarlığımı bildirmək istərdim, çünki Azərbaycan xalqının, onun dühasının bəşər mədəniyyətinə bəxş etdiyi pay danılmazdır. Burada buna bir daha əmin olursan.

Akademik Q.A.Arbatov / ABŞ və Kanada institutunun direktoru / 16.05.86

Gözəl muzeyiniz üçün çox sağ olun. Azərbaycan xalqının öz qədim və müasir şairləri ilə fəxr etməyə haggı var. Muzey üzrə maraqlı izahata görə minnətdarıq. İftixar hissi ilə aparılan izahat nəticəsində biz sizin ədəbiyyat və mədəniyyətiniz haqqında əla məlumat ala bildik.

Devid Metyuz / Ketterinq fondunun prezidenti, ABŞ səhiyyə, təhsil və ictimai təminat naziri, Dartmund konfransının iştirakçıları adından / 26.05.86

O qədər həyəcanlıyam ki, nə yazacağımı bilmirəm. Qərinələr boyu insanpərvər, mübariz və zəhmətkeş amalının müdafiəçisi olan, zorakılıq, zülm və fəsadla barışmaz mübarizə aparan ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərimizin faciəli əhvalatını dinlədikcə İran millətinin böyük və təqdirəlayiq inqilabının nailiyyətlərini göz bəbəyi kimi qorumaq zərurətini bir daha düşünürəm. Azərbaycan xalqı vardır, yaşayır və mübarizələr bətnində yaşayacaqdır. Bunu mən burada, Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyində konkret olaraq görürəm, hiss edirəm.

Hüseyn Düzgün / Tənqidçi ədəbiyyatşünas, Tehran. / 11.01.87

Fikirləşəndə ki, səni tarix əbədiləşdirir, insanı böyük xoşbəxtlik hissi bürüyür. Bu muzeydə eşitdiklərim və gördüklərim bizim ümumi tariximizi yadıma saldı. Poeziya elə bir vətəndir ki, orada insanların ürəkləri günəşlə, məhəbbətlə doludur. Leyli və Şirin məğlub edilmiş, qadağan olunmuş sevginin deyil, məıhəbbətin təntənəli qələbəsidir. Mənə olan diqqətə görə, gözəl və məzmunlu söhbətlərə, izahatlara görə çox sağ olun. Bütün gördüklərim haqqında mən ərəb mətbuatında mütləq yazacağam. Sizin əllərinizi hərarətlə sıxıram.

Ayman Abu Şəar / Suriyalı şair. / 24.01.87

Dünyanın bir çox mədəniyyət mərkəzlərində olduğumdan onları bu gün gördüyüm Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi ilə müqayisə etmək imkanına malikəm. Deməliyəm ki, Bakıda bu cür muzey görəcəyimi gözləmirdim. Məni faktiki materialların bolluğu , ələlxüsus Azərbaycan ədəbiyyatının Şərq və Qərblə əlaqələri heyran etdi. Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin qovuşağında yerləşir və onların bu muzeyin ekspozisiyasındakı əksi çox maraqlıdır.

Q.Bakkerman / Strasburq universitetinin coğrafiyaşünas alimi / 12.02.87

Nizami muzeyinə baxdıqdan sonra bir daha yəqin etdim ki, Azərbaycan dünyanın ən qədim ölkələrindən birisi, bəlkə də birincisidir. Böylə olduğundan da yeraltı və yerüstü varlıqları ilə, mədəniyyət və kültür xadimləri ilə dünyamıza işıq tutmaqdadır. Azərbaycan ədəbiyyatı yalnız Nizami muzeyinin daxilində yox, dünya ədəbiyyatı tarixi miqyasında tanınan ədəbiyyatdır. Günümüz hədər keçmədiyə görə Nizami muzeyini quranlara hörmətimi və sayqılarımı bildirirəm.

Əli Qafqaziyyə / Türkiyə, Ərzurum / 27.07.87

Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyini görmək çox maraqlı idi, Azərbaycanın böyük incəsənəti haqqında bütün eşitdiklərimizi özümüzlə aparırıq.

Mario Soareş / Portuqaliya Respublikasının prezidenti / 28.11.87

Uşaqlıqdan Nizamini, Füzulini, Axundovu, Sabiri və Azərbaycanın digər qədim və müasir sənətkarlarını oxuyarkən onlarla fəxr edirdim. Bu gün ilk dəfə onların əsərlərini və surətlərini küll halında gördükdən Azərbaycan mədəniyyətinin nə cür sərvət topladığını başa düşdüm. Bütün bunları uşaqlara, gənclərə, respublikanın qonaqlarına çatdırmaq Sizin xoşbəxt borcunuzdur.Minnətdaram ki, Siz – bu söz mülkünün işçiləri bu borcu belə layiqli və sevinclə yerinə yetirirsiniz.

Sizin Oljas Süleymenov. / 13.12.87

Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti əyani şəkildə təqdim rdilmiş gözəl muzeyiniz məni valeh etdi. Qonaqpərvərlik üçün təşəkkür edirəm.

Enson Hacis / İngiltərə Viktoriya və Albert muzeyinin əməkdaşı / 03.02.88

Dörd gündən bəri Bakıdayıq. Türkiyədən Bakıya “Dədə Qorqud hekayələri” kollokviumuna gəldik. Gələnlər: İstanbul Memar Sinan Universitetindən Orxan Səlim Gökyay, Ankara Universitetindən professor-doktor Bahəddin Özəl, Ankara Qazi Universitetindən professor-doktor Əhməd Biçən Ercilasun, İzmir Ege Universitetindən professor-doktor Fikrət Türkmən, Elezik Fiat Universitetindən dosent-doktor Tünger Gülənsar, Ərzurum Atatürk Universitetindən dosent-doktor Səlim Sakaoğlu və İstanbul Universitetindən dosent-doktor Osman Fikri Sərtqaya. Bakıda keçirdiyimiz dörd gün dörd dəqiqə kimi keçdi. Bu ziyarətimiz doyumluq deyil, dadımlıq oldu. Biz də Bakiya gəlib “Halı” olduq. Bakıda gördüyümüz yerlər içərisində Nizami muzeyinin çox özəl bir yeri vardır. İnşallah belə muzeyin birisini də İstanbulda ən qısa zamanda qurmağı arzu edirik. Bizlər bu gün Türkiyəyə dönürük, fəqət könlümüz burada qalır.

“Dədə Qorqud” kollokviumunun iştirakçıları / 06.08.88

Əziz Azərbaycanıma gələndən bəri elə bir sevinc və şadlıq hissləri yaşayıram ki, bu heç bir kəlmə ilə vəsf edilə bilməz. M.F.Axundzadənin İranda və İrandan kənarda yaşayan bütün uzaq və yaxın qohumlarının salamlarını və məhəbbətlə dolu xoş xəbərlərini Sizə gətirmişəm. Buradan da xatirələr və buranın gözəl mənzərələri haqqında söhbətləri onlara aparacağam. Elə olsun ki, bi səmimiyyət və məhəbbət mənim ailəmlə Sizin gözəl və əziz insanlarınız arasında həmişəlik nəsildən-nəslə qalsın.

M.F.Axundzadənin qızının nəticəsi / Pərirux Pezeşki Pərsinejad / 27.10.88

Ədəbiyyat xalqın mənəvi, psixoloji zənginliyini yaşadan amillərdən biridir. Xalqımızın belə amillərindən biri də böyük Nizaminin adını daşıyan muzeyimizdir. Bu muzeyin ən yaxşı cəhəti də odur ki, hər bir tamnaşaçıda xalqımızın tarixi və ədəbiyyatı haqqında geniş təsəvvür yaradır. Bu uğurlu işdə muzeyə, onun əməkdaşlarına müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.

Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı / 15.03.89

Mən bu muzeyin binasında əmək fəaliyyətinə başlamışam. O zaman Nizami adına Dil-ədəbiyyat institutu bu binada yerləşirdi. Müqəddəsdir mənim üçün bu bina, Doğma ocaq kimi baxıram ona, Ədəbiyyat tariximin aynası muzey, Xalqımızın mənəviyyat aynası muzey.

Xalq şairi Qabil. / 15.03.89

1990-cı illər

Ömrümdə birinci dəfə vətənim Azərbaycanın adına layiq bir muzeydə oldum. Düzdür, mən Azərbaycanın tarixini oxumuşam, amma mənim üçün büyük gün oldu ki, onları real bir şəkildə gördüm. Mənim arzum budur ki, xalqımın yadigarla- rı belə muzeylərdə saxlanılsın. Daha doğrusu biganələr əlindən alınıb öz anasının qucağına qayıtsın.

Mehdi Puramfər. Memar. Berlin.  / 13.04.1990

Azərbaycan xalqı və torpağı qarşısışnda öz ağsaçlı başımı əyirəm. Sizin muzey- dən müqəddəs məhəbbət hissi ilə ayrılıram.

Ververs Qriqori Davıdoviç / USSR EA Müxbir üzvü. / 22.04.1990

Nizami muzeyində Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi, incəsənət əsərləri, xəttatlıq nümunələri həmahəng surətdə bir-birini tamamlayır. Bu muzey sanki insana həyat dərsi verir və mübarizə etməyi öyrədir. Gərək elə insan olaq ki, öz fikirlərimizi yaxşı rəftarımızla birləşdirib bütün dünyaya göstərək. Bizim sənətkarlarımız daim bəşəriyyət haqqında düşünüb, onun nigarançılığını çəkib və bizə həmişə birlik tövsiyyə etmişdir.

Rəhim Bərzinmehr, Qulamhüseyn Fərnud. / İran. / 29.05.1990

Zəngin Azərbaycan ədəbiyyatını toplamış bu məbəddə keçirdiyim həyəcanım sonsuzdur. Zalları gızdikcə ürəyim fəxrlə döyünür. Tanrı türkü qorusun! Tanrı Nizamini dünya üçün qoruyub yaşatsın.

Ərk Yurdsevər. / Türkiyə / 23.08.90

Can Azərbaycana illərin həsrəti içində zəngin duyğularla gəldik. Gördüklərimiz bizi röya içində bir röya aləminə apardı. Bu aləmi yaşamağa saatlar deyil, günlər, aylar yetməz. Türkün hər sahədəki sənət dühası bizləri qürurlandırdı, köksümüz qabardı və o qədər duyğulandıq ki, zatən sərxoş olduq. Cənab haqdan diləyimiz bizlə bir daha dünyaya gəlmənizi nəsib etməsidir.

Könül Müştaq Qaraxanoğlu. / İstanbul / 04.09.1990

Mənə bu gün Nizami adına Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyini görmək qismət oldu. Gözəl incəsənət əsərləri bəşəriyyətin təkamülü və yüksəlişində mühüm yer tutduğu kimi, ədəbiyyatın da bu yolda rolu olduqca böyükdür. Yaxşı deyirlər ki, insanlar dünyaya gəlir, yaşayırlar, sonra əbədiyyətə qovuşur. Nizami muzeyi isə bu əbədiyyəti işıqlandırır.

Səid Rəfiqdust. / 06.09.1990

Azərbaycan Respublikasında Türk millətinin tarixini canlı, sənədli şəkildə ədəbi əsərlərin dili ilə təqdim edilməsini sevinclə gördüm. Tarix, ədəbiyyat, mədəniyyət ilə bir bütün olan Türk millətinin daha xoşbəxt, daha sağlam olmasını arzu edirəm. Bu muzeyi üuran Azərbaycan hökumətinə təşəkkürlərimi bildirirəm.

Dr. Fikri Yetkin / Cərrah, Türkiyə / 23.04.91

Belə çətin vaxtda öz fəaliyyətini davam etdirən muzey əməkdaşlarına təşəkkürümüzü bildiririk. Mədəniyyət yaşadıqca xalq da yaşayacaq.

Mixaylovlar ailəsi / Mahaçqala / 21.05.92

Nizami muzeyini gəzərkən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bütün dövrlər üzrə nümayişi məni çox mütəəssir etdi. Eşitdiyim adlar mənə bir hindli kimi çox sevinc gətirdi. Özümü ölkəmdəki kimi hiss etdim. Bu onu göstərir ki, millətlərin mədəniyyətlərinin arasında o qədər yaxınlıq mövcuddur ki, sanki sənətkarlar bir-birinin ədəbiyyatlarına səyahət etmişlər.

C.Kumar / Tailandda (BMT nəzdində)  Statistik şöbənin regional məsləhətçisi / 12.10.92.

Azərbaycan xalqının nağıllar aləmi və fəlsəfəsi, mifologiyası və tarixi ilə tanış olmaq mənim üçün çox maraqlı idi. Muzeyin xalçaları və illüstrasiyaları böyük təsirə malikdir və xeyli məlumatverici xarakter daşıyır. Çox sağ olun.

Apollas Vilenmen / İsveçrə / 02.12.93

Mən çox xoşbəxtəm ki, bir çoxillərdən sonra yenidən Nizami muzeyindəyəm. Burada hər şey memarlıq interyeri, təsviri sənət nümunələri, eksponatlar və hətta elmi işçilər də böyük şairin ruhu, onun humanist ideyaları ilə aşılanmışdır. Muzey əməkdaşlarının, bütün elmi kollektivin işində hiss olunan vurğunluq, istilik, ürəyi-yanarlıq, hədsiz diqqətlilik və sadiqlik məni çox mütəəssir etdi. Mən inanıram ki, Nizami poeziyasının ülviliyi bizim şəhərin yeni nəsillərinə, öz işinə bu cür vətən-daşcasına yanaşanların hamısına getdikcə daha çox sirayət edəcəkdir. Hamınız sağ olun!

Xalq rəssamı Tahir Salahov. / 07.02.1994

Nizami muzeyi yazıçı övladlarının hamısı üçün doğma baba ocağıdır.; o cümlədən mənim üçün. Burada çox böyük işlər görülüb, çox sağ olun. Bura ocaqdır, ocağın hər övladı onun doğmasıdır.

İntiqam Qasımzadə / 25.03.94

Sizin nadir muzeyinizə bu səfərim Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti və ədəbiyyatı ilə səmimi tanışlığa səbəb oldu.

A.Ostermann / Almaniya səfirliyi. Moskva. / 24.11.95

“Allahaın adı ilə” Mən dostlarımla Nizami Gəncəvi adına muzeyə təşrif gətirdik. Muzeyin çox zəngin eksponatlarını, buradakı gözəl idarəetmə və xidmət üsullarını görmək bizə çox xoş təsir bağışladı. Onu da deyim ki, bu gözəl nümunələri bu səviyyədə saxlamaq və nümayiş etdirmək özü də elə onları yaratmaq kimi böyük qiymətə malikdir. Böyük Allahdan arzum budur ki, irəlilədiyi yollarda onlara daha xoş günlər qismət olsun.

prof: Seyyid Məhtər Keray / Iran, Tehran Universitetinin fars dili və ədəbiyyatı müəllimi / 21 dekabr 1995

“Allahın adı ilə” İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin mədəniyyət üzrə məsulu ağaye Sultani və mən İranın arxiv işləri üzrə Milli Arxivinin müdir müavini Kiyanum Keyani Həftləhg N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat muzeyində olduq. Ümidvarıq ki, bu muzeyin məsul işçiləri muzeyin daha da şöhrətlənməsinə müvəffəq olacaqlar.

Keyanumi Keyani / İran Milli Arxivinin müdir müavini. / 07 mart 1996

Bismillahi – rəhmanir – rəhim! Bu gün, Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyini gəzəndən sonra bir də yəqin etdim ki, Quranda söylənilən bu fikir nə qədər doğrudur: “Dünya xalqlarını müxtəlif millətlər kimi xəlq etmişəm, əgər tanınsalar, elə hamısı birdir.

Şahnəvazi / İran / 05 iyul 1996

Bu Nizami muzeyi xalqımızın mənəvi məbədgahlarından biridir. Deməli mənim də… Amma üstəlik bu binada mən elmlə məşğul olmuş, Muzeydə və İnstitutda direktorluq etmiş adamlar sırasında dayandığıma görə bu bina , buradakı mədəni, elmi sərvətŞ, ən başlıcası isə insanlar – xanımlar və kişilər – hamısı mənim əzizlərimdir, hamısına həyatda və əməldə xoşbəxtlik arzulayıram.

Akademik Əziz Mirəhmədov / 29.12.99

2000-ci illər

İllər sonra nənəmdən, babamdan dinləyərək tanıdığım, köklərimin olduğu bu əziz ölkədə ulu babamın rəsmini və əsərlərinin sərgiləndiyi Nizami muzeyini görüb gəzdiyimə görə çox xoşbəxtəm. Mənə göstərdikləri yaxın münasibətə görə muzeyin əməkdaşlarına sonsuz təşəkkürlər. Bu ölkə və torpaq bizim üçün çox müqəddəsdir. Ürək istərdi ki, atam, tarix müəllimi və məktəb direktoru olmuş Vəli bəy gəlib doğulduğu torpaqları görə biləydi. Molla Vəli Vidadinin soyundan Türkiyədə yaşayan nəvələrindən bu fürsət mənə nəsib oldu. Çox xoşbəxt və həyəcanlıyam.

Səmra Fügen Yıldırım / İngilis dili müəllimi və məktəb müdiri / İçlevent – İstanbul

Çox zəngin tarixiniz var. Maraqlıdır ki, heç bir şey bilmədiyimiz halda mədəniyyətiniz barədə çox şey öyrəndik. Şekspirin Nizamidən ilhamlanması təqdirəlayiqdir.

A.C.Hanis / Hollandiya / 01.02.2000

Ulu Dədə Qorqudun 1300 illik yubileyinə EA Nizami muzeyindən başladığım üçün özümü xoşbəxt sayıram. Belə ki, muzeyin əməkdaşları sözün əsil mənasında “Dədə Qorqud” evi yaratmışlar. Burada mən Dədə Qorqud nəfəsi duydum, Dədə Qorqud qonağı oldum, Dədə Qorqud dünyasında yaşadım. Muzeyin əməkdaşlarının hər bir eksponata göstərdiyi qayğı Dədə Qorqud ruhuna olan ehtiramdır. Muzeyin rəhbərliyinə və bütün əməkdaşlarına Dədəm Qorqud uzunömürlülüyü arzulayıram. Hamısına Dədəm Qorqud ruhu xetir-duaçı olsun.

Qorqudşünas İbadət Mövləli / M.F.Axundov adına APİ-nin dosenti / 07.04.2000

Əvvəllər haqqında heç nə bimədiyimiz , bizim üçün yeni olan mədəniyyət və ədəbiyyatınızın maraqlı təqdiminə görə Sizə təşəkkür edirik.

Devid Nyumən / Riyaziyyatçı, Birləşmiş Krallıq / 24.04.2000

Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyini böyük coşqu, həyəcan və sevinclə gəzdik. Türk millətinin nə qədər böyük bir ailə olduğunu, dünya mədəniyyətinə nə qədər böyük töhfəsi olduğunu görərək bir daha türklüyümüzlə fəxarət duyduq. Dədə Qorqudlar, Nizamilər, Nəsimilər, Füzulilər, Koroğlular və neçə-neçə şəxsiyyətləri tarix içində vardır və var olaraq qalacaqdır.

Ülkü Çolak, Onurhan Çolak / Türkiyə / 26.04.2000

Mən bu muzeyi və maraqlı eksponatları yüksək qiymətləndirir və sənət aləminin unikal əsərləri hesab edirəm.

Toni Tema / Malta Kulinariya Assosiasiyasının və Malta Folklor İncəsənət Assosiasiyasının prezidenti , Beynəlxalq Folklor və incəsənət Birliyinin Beynəlxalq Şurasının üzvü / 02.05.2000

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat muzeyində Azərbaycan-Türk ədəbiyyatının ustadlarini və əsərlərini böyük bir heyranlıqla izlədim, hissiyyatımı ən əski bir şeirlə anlatmaq istəyirəm: Ağam dağ kimi çökdü Torpağa bardaş qurdu, Qopuzun tellərinə Çoşqunluğuyla vurdu. Öncə səsini duydum, Özlədiyim özyurdun, Sonra ürpərtdi məni Ulaması bir Bozqurdun.

Mehin Denli / Doktor, kontr-admiral / Türkiyə / 02.05.2000

Bu gözəl muzey bir daha mənim Azərbaycan mədəniyyəti haqqında haradasa oxuduğum fikirləri təsdiqləyir. Sizin mədəniyyətiniz əsrlərdən keçərək poeziyada, ədəbiyyatda əks olunmuşdurÜmid edirəm ki, bu əsərlərin ingilis tərcümələrini tapıb oxuya biləcəyəm.

Frensis Zemans / Hüquqşünas, ABŞ / 18.05.2000

Zəngin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini əks etdirən muzeyiniz çox gözəldir.Öz keçmişini və irsini qoruyub saxlayan xalq doğrudan da böyük xalqdır. Gələcək nəsillər üçün bu xəzinəni və onun sirrlərini şübhəsiz öyrənmək vacibdir.

İmza / Böyük Britaniya / 11.07.2000

Muzeyin bədii tərtibatı və izahat ən yüksək səviyyədədir. Təfərrüatlar mənim gözlədiyimdən də artıqdır. Mən bu səyahəti bütün Amerikalı turistlərə və dostlarıma məsləhət görəcəyəm. Yüksək səviyyəli-əla izahat idi.

Fred Herkenhoff / San Fransisko, Kaliforniya, ABŞ / 23.10.2000

Mən Nizami Muzeyində olarkən Azərbaycan şairlərinin yaradıcılıqları, gözəl rəsm əsərləri haqqında izahatçıdan geniş məlumat aldım. Çox da əlverişli olmayan bir şəraitdə siz böyük işlərə nail olmusunuz. Bu muzeydə şairlər haqqında məlumatlar kifayət qədər toplanmışdır. Sizin zəhmətləriniz və qədirbilənlərinizin müqabilində sizə təşəkkürlər edir və Şəhriyara nəzirə yazdığım “Güney dağı” poemasını muzeyə hədiyyə edirəm.

Qulam Hüseyn İbrahimi Porqu “Yalnız”. İran / 31 oktyabr 2001-ci il.

Azərbaycanın Nizami muzeyini gördüm. Doğrudan da Azərbaycan haqqında ən qiymətli məlumatlar bu muzeydə vardır. Bu muzeyi qoruyanlar sağ olsunlar!

Qolpər / İran / 01.02.2001

Siz çox istedadlı xalqsınız. Sizə səmimiyyətinizə görə təşəkkür edirəm. Ölkənizlə fəxr etməyiniz məni çox sevindirdi. Allah sizi sevir. Mən koreyalı dostlarıma bu muzeyə gəlməyi məsləhət görəcəyəm. Sağlıqla qalın. Azərbaycanı sevən koreyalı dostlarınız adından

Biq Huq / 19.01.01 / Koreya

Bu heyrətamiz və gözəl muzeydir. İzahat yüksək səviyyəli idi. Siz bütün dünyaya öz unikal tarixi irsinizi göstərirsiniz Sizə gələcəkdə böyük uğurlar arzulayıram.

Professor Uariel / Minnesota Universiteti / 07.02.01

Azərbaycanın zəngin tarixi vardır və o çox yaxşı qorunur. Azərbaycanlılar öz keçmişlərinə, şair və alimlərinə böyük hörmət bəsləyirlər. Muzey çox maraqlı idi və mənim qrupum bu səyahətdən xüsusi həzz aldı.

Pahoki ali məktəbi, ABŞ / 19.04.01

Çox gözəl muzeydir. Memarlıq üslubu gözəl, eksponatlar maraqlı, izahat ətraflı və zövqlü idi. Xüsusilə I zalda gördüyüm bürünc Sasani taxtının ayağı mənim marağıma səbəb oldu.

St. Con Simson / Britaniya muzeyi / 23.04.01

Mən Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat muzeyində oldum və Azərbaycanın dünya şöhrətli qələm ustalarının həyat və yaradıcılığı ilə yaxından tanış oldum. Doğrudan da Azərbaycan xalqı dünya şöhrətli şair xalqdır və biz haqlı olaraq öz keçmişimizlə fəxr edə bilərik.

Seyfəddin Şıxlı / Yazıçı, hərbi jurnalist, hərb tarixi üzrə elmlər namizədi, polkovnik-leytenant / 17.05.01

Muzeyin ekspozisiyası bir çox cəhətlərinə görə insanı cəlb edir. Bu timsaldan xalçalar, çinidən düzəldilmiş əşyalar, miniatürlər, müdrik sözlər və qədim əlifbalar. Əsasən, iki xüsusiyyəti qeyd etmək istəyirəm: bütün dünya burdan keçərkən öz izini qoymuş: kimsə unudub, kimsə hədiyyə edib. Ona görə də, mən muzeydə bir çox mədəniyyətlərin nümunələrini gördüm. Ikincisi isə burada mən Şərq rəngarəngliyinin şahidi oldum. Bu rəngarənglik tamaşaçıda Şərq ruhunu yüksəldir. Mən ruhən təmizlənirəm və qəlbən daha da yüksəlirəm.

Volfqanq Look ( Almaniya) / 19.05.01

Heyrətamiz muzey, heyrətamiz ölkə, qeyri-adi mədəniyyət, xoş təssüratlar. Muzey işçilərinə böyük minnətdarlıq.

Mixail Barınkin / (Omsk) / 04.07.01.

Azərbaycan mədəniyyəti tarixini əks etdirən bu muzey mənə çox yaxşı və çox maraqlı təəssürat bağışladı.

Silvia Aleksandra Kaytz / Berlin, Almaniya. / 31.08.01

Muzey əməkdaşları səmimi, qayğıkeş və dəqiqliyi ilə yaddaşıma həkk oldu. Azərbaycan ecazkar zənginliyə malikdir və bu hər yerdə həmişə səslənməlidir. Mən səbirsizliklə sizin poeziyanı alman dilində əldə edib oxumaq istərdim.

Ç. Feliks / Almaniya / 09.10.01

Mən bu gün Nizami muzeyində maraqlı izahat dinlədim və mənim bu səyahətimdə füsunkar izahatçınızın biliyi məni valeh etdi və ilhamlandırdı.

G.Baxman / Almaniya / 30.10.01

Biz, Həbibbəy Mahmudbəyov adına texniki-humanitar litseyin tələbələri çox böyük maraqla izaha qulaq asdıq. Əsasən, qədim Azərbaycan əfsanələri, İslam intibahı ədəbiyyatı və mədəniyyəti, N.Gəncəvi və Nəsiminin yaradıcılığı daha çox diqqətimizi cəlb etdi. Ümüdvarıq ki, sizin ədəbiyyata olan məhəbbətiniz, biliyiniz digər gənclərin ürəyində də dərin iz buraxacaq.

Lisey tələbələri / 31.10.01

Mən Nizami Muzeyində olarkən Azərbaycan şairlərinin yaradıcılıqları, gözəl rəsm əsərləri haqqında izahatçıdan geniş məlumat aldım. Çox da əlverişli olmayan bir şəraitdə siz böyük işlərə nail olmusunuz. Bu muzeydə şairlər haqqında məlumatlar kifayət qədər toplanmışdır. Sizin zəhmətləriniz və qədirbilənlərinizin müqabilində sizə təşəkkürlər edir və Şəhriyara nəzirə yazdığım “Güney dağı” poemasını muzeyə hədiyyə edirəm.

Qulam Hüseyn İbrahimi Porqu “Yalnız”. İran / 31.10.01

Ecazkar, maraqlı muzeyinizdə dinlədiyim izahata görə Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.

B.Vanderdorf / Hollandiya / 09.03.02

Nizami muzeyində keçirdiyim iki möhtəşəm günə görə izahatçınıza xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Qədim tarixi, əfsanələri haqqında eşitdiklərim Azərbaycanı mənə daha da yaxınlaşdırdı.

İmza. / 24.04.02

Bu mənim Azərbaycana ilk səfərindir. Bu ölkə haqqında məlumat toplamaqda çox çətinlik çəkirdim. Amma Bakıda o qədər gözəllik və mədəniyyət mövcuddur ki, buna bütün dünya şahid olmalıdır. Muzey çox maraqlıdır, istərdim ki, burada öyrəndiklərimi bütün dünya bilsin və öyrənsin. Xüsusilə üzərində bütün dinlərdə mövcud olan rəvayətləri əks etdirən xalça məndə böyük maraq doğurdu. Bakıya gələn hər bir kəsə vaxt tapıb bu muzeyə gəlməsini tövsiyə edirəm. O zaman Azərbaycanı daha yaxşı tanımaq olar.

Qraham R. Smit / Şell. Oman. / 26.04.02

Bu muzey tarixlə incəsənətin vəhdətindən yaranıb. Həqiqətən Azərbaycan haqqında öyrənmək üçün çox yaxşı üsuldur. Düşünürəm ki, bakılılar bu muzeylə fəxr edə bilərlər.Biz gözəl sənət və maraqlı tarixlə tanış olmaq imkanı əldə etdiyimizə görə bələdçimizə minnətdarıq.

Con və Mari Miller / ABŞ / 25.06.02

Nizami muzeyini ziyarət etdik. İndi biz təəssüflənmədən bu ölkəni tərk edə bilərik. Heyrətləndik, vurulduq, sevindik, və xoşbəxt olduq! Bütün muzey işçilərinə uzun ömür və sağlamlıq diləyirik. Sizə işlərinizdə və arzularınızda müvəffəqiyyətlər.

Qraf Şuvalov S.Q. / “Kitab” Beynəlxalq cəmiyyətinin prezidenti. Sovetlər İttifaqı kitabsevərlər cəmiyyətinin sədri. Rusiya Dilçilik Akademiyasının vitse-prezidenti. / Kostyuk Y.N. Moskva miniatür kitabsevərlər klubunun üzvü, Beynəlxalq miniatür kitabsevərlər cəmiyyətinin üzvü / 24.04.02

Nizami muzeyi çox maraqlıdır və lazımdır ki, Azərbaycana gələn hər kəs bu muzeyi görsün. Muzeyin quruluşu və tərtibatı çox təqdirəlayiqdir. Dostcasına və məhəbbətlə rəftar muzeyin gözəlliyini daha da artırır. Muzey əməkdaşlarına salamatlıq arzu edirik.

Hüseyn Ari / İran / 08.07.2002.

 
Video
Faydalı linklər
Facebook