Ana səhifəMəmmədova Gülzar

Məmmədova Gülzar İbrahim qızı 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri   
Təvəllüdü 04.02.1940 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

İbrahimbəy Mehdibəy oğlu Musabəyovun həyat və yaradıcılığı

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

63


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

Tətribçi  kimi:

1.İ.Musabəyov. Neft və milyonlar səltənətində.1984,2006

2.İraq bizə Iraq deyil. Buklet, Bakı, 2002

3.İsi Məlikzadə -70(Q.Paşayevlə müştərək).Bakı, 2004

4.Hüseyn Arif-80. Bakı, 2004

5.Akademik Bəkir Nəbiyev. Bakı, 2005

6. Əlibala Hacızadə-70. Bakı, 2005

7. Fikrət Qoca-70. Bakı, 2005

8. Tofiq Bayram-70. Bakı, 2005

9. Bakıxanovlar ədəbi-mədəni fikir tarixində. Bakı, Mütərcim, 2010

10. Savad Cabbarlı. Oxu məni. Bakı, 2010

Redaktoru olmuşdur:

1.Nəzmiyyə Axundova. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı(1960-2010). Bakı, 2013

2. Güldanə Pənahova. N.Həsənzadənin söz dünyası. Bakı, 2012

3. H.Cəbrayılov. Bakıxanovların ekran təcəssümü. Bakı, 2005

4. Bakıxanovlarla nurlanan ekran. Bakı, 2009

Nəşriyyat redaktoru kimi:

Nəriman Həsənzadənin 7 cildlik seçilmiş əsərləri

Məqalələri:

1.Musabəyov haqqında yeni sənədlər. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəz., 5 iyun 1969

2. Musabəyovun hekayələri haqqında. “Azərbaycan” jur., 1973, №7

3.İ.Musabəyovun «Neft və milyonlar səltənətində” əsəri kinoda. “Qobustan”, 1974, №3

4. Puşkinin ev muzeyində. “Ədəbiyyat və incəsənət”, 1974, 10 avqust

5. Proloq (Azərbaycan kinosunun 60 illiyi ilə əlaqədar). «Бакинский рабочий», 1976,24 dekabr

6. İ.Musabəyovun tərcümeyi-halına dair yeni faktlar. “Azərbaycan EA “Xəbərlər”i”, Bakı, 1977,№2

7. İ.Musabəyovun sənətkarlıq xüsusiyyətləri. “Ulduz”, 1979, №10

8. İ.Musabəyov  və “məktəb” jurnalı. “Azərbaycan EA “Xəbərlər”i, Bakı, 1980, №1

9. Tallin muzeylərində. “Молодежь Азербайджана», 1983, 3 dekabr

10. Müasir həyatla vəhdətdə. “Elm”, 1988, 9 aprel

11. Bakıxanov və klassik ədəbiyyat.N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyi. A.Bakıxanovun 200 illiyinə həsr edilmiş Respublika konfransının materialları. Bakı, 1990

G.Məmmədovanın elmi məqalələri  «Литературный Азербайджан», «Kitablar aləmində”, “Türkiyə Kültür Evreni” beynəlxalq məcmuəsində, “Azərbaycan müəllimi”, “Bakı”, “Azərbaycan təbiəti”,  «Вышка», “Səs”, “Odlar yurdu”, “Kənd həyatı”, “Vəfa”, “Hikmət”, “Musiqi dünyası”, “Ekspress” və b.k. dövri mətbuat səhifələrində çap olunmuşdur.

G.Məmmədova Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif problemləri ilə bağlı Azərbaycan milli televiziya və radio verilişlərində, simpozium, konfrans və yubiley tədbirlərində elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları

1.Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına mükafat

2.AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri fərmanı

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.  Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 53 
Vəzifəsi böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4923827 
Mobil tel.  
Ev tel. (+994 12) 4921848 
Video
Faydalı linklər
Facebook