Ana səhifəYigitoğlu Nəzmiyyə

Yigitoğlu Nəzmiyyə Ağali qızı

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri
Təvəllüdü 1976 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5715.01

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

Vaqif Səmədoğlu yaradıcılıında poetik bütövlük

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20


2
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  

Elmi əsərlərinin adları

  1.  Vaqif Səmədoğlu şeirlərində forma və məzmun sərbəstliyi. AMEA N.Gəncəvi adına Azərbaycan Milli Ədəbiyyat Muzeyi. Risalə araşdırmalar toplusu. № 4. Bakı: Nurlan, 2007,   s.189-200
  2. Vaqif Səmədoğlu lirikasında mənəvi-asketik və fəlsəfi motivlər. Azərbaycan xalqının milli özünütəsdiqində ədəbiyyat və mədəniyyətin yeri. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: Elm, 2010,  s.159-161     
  3. Milli poeziyada teoloji bədii  təfəkkür poetikasi. “Varlıq” Tehran:  Şəhrke-Qüds, 2011, № 2, s.53-58
  4.  Fantasmaqor gerçəklər və ya Vaqif Səmədoğlu dramaturgiyası. “Azərbaycan” , 2011, №11,  s.156-161  
  5. Роль поэзии Вагифа Самедоглу в современной Азербайджанской литературе. Гiлея : науковий вiсник : збiрник наукових проць, № 84(5), Киев: ПП «Видавництво «Гiлея», 2014, стр. 435-437
  6. Şərq və Qərb estetik fikrində dialektik baxış. Integration processes of the world science in the XXI th century. International youth forum. 10-14 October, 2016. Ganja
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. İstiqlaliyyət 53 
Vəzifəsi Şöbə müdiri
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 55) 4600828 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nazmiyya@mail.ru
Video
Faydalı linklər
Facebook