Ana səhifə“Xalq oyunları və meydan tamaşaları mədəniyyəti: klassik irs və müasirlik” mövzu...

14 noyabr 2012-ci il tarixdə saat 11:00-da AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin “İstiqlal” zalında “Xalq oyunları və meydan tamaşaları mədəniyyəti: klassik irs və müasirlik” mövzusunda konfrans keçiriləcək.

Konfrans iştirakçıları öncə muzeyin ekspozisiyasını seyr edəcəklər.

Tədbirdə mövzu ilə bağlı respublikanın aparıcı elmi mərkəzlərindən, eləcə də xarici ölkələrdən 35-ə yaxın alimin məruzəsinin dinlənilməsi nəzərdə tutulub.

Konfransda müzakirə ediləcək məruzələrin bir hissəsi bilavasitə folkloru əhatə etsə və xalq oyunları, meydan tamaşaları ilə bağlı olsa da, Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Əmir Xosrov Dəhləvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və digər klassiklərin əsərlərində həmin məsələlərin əks etdirilməsi ilə bağlı maraqlı araşdırmalar da gündəlikdə yer alacaqdır. Bundan əlavə, problemi türk dünyası kontekstində izləyən dəyərli məruzələrlə yanaşı, çağdaş pantomim teatrında xalq teatrı təsirləri, müasir dövrdə milli oyun və xalq tamaşalarının təbliği üsullarını tədqiq edən məruzələr də yer alır ki, bunların da hədəfi klassik ənənələrin müasir dövrdə də yaşayaraq yeni çalarlar qazanmasını nümayiş etdirməkdir.

Konfransın materialları nəfis tərtibatda “Elm və Təhsil” nəşriyyatı tərəfindən çap edilib. Kitab AMEA-nın müxbir üzvü, professor Rafael Hüseynovun mövzunu müxtəlif aspektlərdən dolğun şəkildə işıqlandırdığı və geniş təhlil etdiyi məqaləsi ilə başlanır.

Qeyd edək ki, konfransın keçirilməsi üçün noyabrın 14-ü tarixinin seçilməsi təsadüfi deyildir. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının qərarı ilə 1939-cu il noyabrın 1-də yaradılsa da, muzeyin ekspozisiyasının quruculuğuna 1940-cı il martın 14-də başlamışdır. Muzeyin ictimaiyyət üçün açılışı 1945-ci il mayın 14-də olmuşdur. 2009-cu ildə muzeyin əsaslı təmir və yenidənqurmadan sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən açılışı da martın 14-nə təsadüf etmişdir. Odur ki, ayın 14-ü Nizami muzeyinin tərcümeyi-halında əlamətdar tarix olduğundan hər ayın həmin günü muzeydə “açıq qapı” günü kimi qeyd edilir.

Konfrans görkəmli alimlərlə yanaşı, gənc tədqiqatçıların elmi axtarışları barədə auditoriya qarşısında hesabat verməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Ünvan: Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 53

Video
Faydalı linklər
Facebook