Ana səhifəİlhamə Gültəkin

Gültəkin İlhamə Mürsəl qızı

Anadan olduğu yer

Sumqayıt şəhəri 

 

Təvəllüdü

1980 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlet Universeti 

Elmi dərəcəsi

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

5716.01

Azərbaycan ədəbiyyatı

“XVI əsr Azərbaycan şairi Məhəmməd Bayram xanın həyat və yaradıcılığı”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

18 

 

 

2

 

 

 

14

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

XVI əsr Azərbaycan şairi Məhəmməd Bayram xanın həyat və yaradıcılığı (dissertasiya işi), 18 elmi məqalə və tezis.

Elmi əsərlərinin adları

1. Seyyid Əşrəfəddin Gilani şeirlərində M.Ə.Sabir motivləri. Filologiya məsələləri, №4, Bakı, 2003

2.  XVI əsrdə İran, Orta Asiya və Hindistanda siyasi və mədəni həyat. “Risalə” araşdırmalar toplusu. №3, Bakı, 2006.

3.  Məhəmməd Bayram xanın dövrü və həyatı, AMEA “Xəbərlər”i, Humanitar elmlər seriyası, №1, Bakı, 2006.

4. Məhəmməd Bayram xanın məhəbbət lirikası. Dil və Ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, №3(68),  Bakı, 2008

5.  Muhammed Bayram Han şiirlerinin vezin (ölçü) özellikleri. “Düsbed”, Dilcle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 1, Diyarbakır, 2011

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti 

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan MEA Nizamı Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, İstiqlaliyyət küç., 53 

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

 (+994 12) 492 38 27

Mobil tel.

(+994 51) 444 07 16 

Ev tel.

(+994 12) 510 10 73 

Faks

 

Elektron poçtu

ilhame_gultekin@hotmail.com 

Video
Faydalı linklər
Facebook