Ana səhifəNuriyeva Kəmalə

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri 

       

Təvəllüdü 

1985 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

7210.01

Fəlsəfə tarixi

“Müasir dövrdə türk birliyi konsepsiyasının ideoloji əsasları”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

6

 

 2

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

“Müasir dövrdə türk birliyi konsepsiyasının ideoloji əsasları” – dissertasiya işi

Elmi əsərlərinin adları

  1.  Türk birliği bağlamında Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin önemi. //  YOM (türk dünyası kültür dergisi), N 17, İstanbul, 2010, s. 79-85 (ISSN 816-577X)
  2. Роль саммитов глав тюркоязычных государств в формировании концепции тюркского единения. //  Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, № 7 (30), Москва, 2011, с.  59-61 (ISSN 2073-0071)
  3. “Fuyuzat” jurnalında türk birliyi konsepsiyasının ideoloji əsasları. //  Gənc alimlərin əsərləri. № 8, Bakı, 2013
  4. İ.Y.Kraçkovskinin yeni ərəb ədəbiyyatı sahəsində tədqiqatları // Risalə araşdırmalar toplusu. № 12. Bakı: “Elm və təhsil”, 2016. s. 99-104
  5. Понятие идеального общества в философии Фараби. //  Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2017»  ISBN 978-5-317-05504-2. Москва, 14-15 апрель 2017
  6. Türkiyənin Azərbaycan əsilli ilk qadın hüquqşünası. // “Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar”. Araşdırma-yazılar toplusu. Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat Poliqrafiya Mərkəzi, 2018. 496 səh. səh. 21-27
  7. “Türk yılı” toplusunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. //  Elm və innovativ texnologiyalar. Beynəlxalq elmi araşdırmalar jurnalı. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi” adlı müsabiqənin xüsusi buraxılışı. Bakı 2018. səh. 86-88

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

   Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Fəxri fərman”ı. (19.11.2014)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, İstiqlaliyyət küç., 53 

Vəzifəsi

Şöbə müdiri  

Xidməti tel.

 012 492 38 27

Mobil tel.

055 483 89 63

Elektron poçtu

kamala.nur@mail.ru  

Video
Faydalı linklər
Facebook