Ana səhifəDissertasiyanın tərtibi qaydaları

Dissertasiyanın tərtibi qaydaları

Dissertasiyanın titul səhifəsi (əlavə 1.3) ; rus dilində yazılmış dissertasiyalar üçün titul vərəqi (əlavə 1.3.1)

İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr (əlavə 4.1)

Video
Faydalı linklər
Facebook