Ana səhifəNərmin Əliyeva

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

29.07.1986

Bakı şəhəri, Buzovna qəsəbəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

 “Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı)” - 5718.01

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın poeziyası klassik və müasir Şərq ədəbiyyatı kontekstində

 

Müdafiə etdiyi tarix

25.05.2021

 

Təsdiq aldığı tarix

15.04.2022

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

31

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

28

3

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı (5-10)

1.İnfluence of sufı literature to Shahriyar’s creation. / Лıтература в контекстı культури, Збiрник наукових праць, Випуск 28, Киiв Видавничий дiм Дмитра Бураго. 2017  c.  7-12

2. Şehriyar Yaratıcılığının temelinde dayanan klasik edebi miras/ Yakın Doğu Üniversitesi. Fen ve Edebiyat fakültesi,Türk dili ve edebiyatı bölümü.Uluslararası M.H. Şehriyar anısına edebi kongre, Bildiri Toplusu Kitabı. 11-14 Nisan 2017. s.187-197

3. Works written in Azerbaijan, Turkey, Iran, Central Asia and other regions, influenced by the work of Salam Heydarbaba by M.G.Shakhriyar/ Вестник КазНПУ им. Абая, серия "Филология".  Series «Philological sciences» Алматы, 2019  No1(67)  c. 108-112.

4.  “Hürriyyət və gözəllik şairi Həbib Sahir” / Şərqşünaslıq fakültəsinin yaranmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Azərbaycan şərqşünaslığı Şərq-Qərb elmi-mədəni və ictimai-siyasi dialoqu kontekstində” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans. 14-15 dekabr. 2022. s. 293-294

5. “M. H.Şəhriyarın məhəbbət lirikasına gətirdiyi yenilik və bioqrafiya faktlarının bədii ifadəsi”. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı.2015 № 4 (96) s. 133-137

6. “Şəhriyarın müasir İran şeirinin poetik ifadə tərzinin inkişafında rolu  və “şeir-e nou“   ədəbi hərəkatı”. Əlyazmalar Yanmır (elmi məqalələr toplusu). Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı 2018, №1(6) s. 70-76

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ədəbiyyatı Muzeyi (magistratura)

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ədəbiyyatı Muzeyi, böyük elmi işçi

 

Xidməti telefonu

(012) 4923179

 

Elektron poçt ünvanı

narminbdu@gmail.com

 
Video
Faydalı linklər
Facebook