Ana səhifəGülnar Əqiq

 Təvəllüdü

 Anadan olduğu yer

 Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

 Elmi dərəcəsi

 08.07.1976

 Azərbaycan respublikası, Zəngilan rayonu

 Bakı Dövlət Universiteti

 Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

5718.01- Dünya ədəbiyyati (İran ədəbiyyatı),

5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Fətəli şah Qacarın poetik irsi və şahzadə şairlər

 

Müdafiə etdiyi tarix

28.10.2021

 

Təsdiq aldığı tarix

23.09.2022

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

39

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

29

10

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı 

1-   Literary chronicles of the Qajars’ epoch  // 14th International Conference on Social sciences. // Conference proceedings, published by EUSER. Journal of Social Sciences Education and Research. Goethe University. Frankfurt, 2018, Vol 12, № 1, pp. 184-187

2-   Qacarlar dövründə poeziyada dini meyllər //“Gənc tədqiqatçı”  elmi-praktiki jurnalı // AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası.  Bakı, 2019, № 2, s. 185-191

3-    Fətəli şah Qacarın “Məcnuna tənə” məsnəvisi Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” poemasının ənənələri kontekstində // “Risalə” Elmi araşdırmalar jurnalı // AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyi. Bakı, 2019, № 2 (17), s. 71-81

4-   Qacarlar sülaləsi dövründə poeziya və Bazgəşt cərəyanı // “Əlyazmalar yanmır” elmi jurnalı. // AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.  Bakı, 2019, № 2 (9), s. 97-105

5-   Fətəli şah Qacarın dövründə Qəznəvilər və Səlcuqilərin saray ədəbiyyatı ənənələrinin təcəssümü // “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı” elmi jurnalı. // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu.  Bakı, 2020, № 1, s. 62-68

6-   Azerbaijani Turkish language during the Qajar epoch // «Вченi записки» Таврийского Нацiонального Унiверситету iменi В.I. Вернадского.// Серiя: Фiлологiя. Соцiальнi комунiкацii. Научный журнал.  Kiev, Ukraine, 2021, Том 32 (71), № 4, Частина 3, pp. 39-45

7-   Qacarlar sarayının qadın şairləri - Ağabəyim ağa Cavanşir // “Filologiya və sənətşünaslıq” elmi jurnalı. // AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı. Bakı, 2020, № 2, s. 61-68

8-   Rusiya-İran müharibələrinin  Qacarlar dövrü ədəbiyyatında bədii əksi // “2020 UNESCO Bilge Tonyukuk yılı armağanı” 14. Uluslararası Türk kültürü, sanatı ve kültürel mirası koruma sempozyumu //sanat etkinlikleri. Selçuk Üniversitesi, Konya, 2020, s. 335-340

9-  Kaçar döneminin ünlü İrevanlı şahsiyetleri // Uluslararası Balkanlar, Anadolu, Kafkasya ve Türkistan Coğrafyası Sanat, Kültür, Tarih ve Folklor Kongresi // sanat etkinlikleri. Adnan Menderes  Üniversitesi,  Konya, 2021, s. 205-208

10- Şuşanın tarixi-memarlıq abidələri ədəbi nümunələrdə // “Tarixi yerlər və abidələr. IV Beynəlxalq Şuşa simpoziumu, Şuşa, 22 noyabr, 2022-ci il. səh. 246-251

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturası: Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması, Ədəbiyyatşünaslıq - Seçmə fənn (Ömər Xəyyam) – 1 semestr, Ədəbiyyatşünaslıq - Fars ədəbiyyatı – 1 semestr

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Beynəlxalq əlaqələr və dünya muzeyləri şöbəsi, böyük elmi işçi

 

Xidməti telefonu

012-504-23-54

 

Elektron poçt ünvanı

gulnarjafarzade2002@gmail.com

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook