Ana səhifəDilbər Rəhimova

 Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

 25.04.1988

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı) (5718.01)

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Klassik ərəbdilli poeziyada şeir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri

 

Müdafiə etdiyi tarix

29.09.2022

 

Təsdiq aldığı tarix

07.06.2023

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

19

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

15

4

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

1.    Ömər ibn Əbi Rabiənin şeirləri eşq macəraları və əyləncələri kontekstində // – Bakı: Bakı Universitetinin Xəbərləri, – 2018. №1, s. 44 – 52.

2.    Роль «Сама» в состоянии вадж человека в суфийском мировозрении // – ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», – 2019. №1(67), – с.143 – 147

3.    Exposure of music and poetry in Sufism // – Baku: Risala, – 2020. №1(18), p. 47-56.

4.    Книга Абу Аль-Фарадж Аль-Исфахани «Китаб Аль-Агани» как источник многовекового изучения восточной литературы // Безпека в сучасному світі. Матеріали, Міжнародної наукової конференції, – Днепр: 27-28 сентябр, – 2019, – с. 187 – 190

5.    Ərəb və Azərbaycan ədəbiyyatında musiqi və şeirin vəhdəti olan mərsiyə şeiri // Ələsgər Məmmədovun anadan olmasının 100 iliiyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, – Bakı: – 18-19 dekabr, – 2019, – s.124 -126.

6.    Ebu Nesr el-Farabinin “Kitabu-l-musika-l-kebir” eserinde müzik teorisi problemleri // – Ankara: İnsanlığın “İkinci öğretmeni” Farabi, Doğumunun 1150. Yıldönümüne ithafen, TÜRKSOY, – 2020. №62, – s.110-113.

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

1.    2 fevral – Azərbaycan Gəncləri günü münasibəti ilə Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanı

2.    “Heydər Əliyev ili” çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik idealları və milli dəyərlərimizin təbliği istiqamətində göstərdiyi aktiv fəaliyyətə görə fəxri diplom

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, böyük elmi işçi

 

Xidməti telefonu

(+994) 492-38-27

 

Elektron poçt ünvanı

dilber.rehimova@gmail.com

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook