Ana səhifəRüstəmova Təranə

Təvəllüdü

Anadan olduğu yer

Bitirdiyi təhsil müəssisəsi

Elmi dərəcəsi

09.10.1985

Azərbaycan Respublikası Hacıqabul rayonu

Bakı Dövlət Universiteti

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Fəlsəfə doktorluğu ixtisası (adı və şifrəsi)

5715.01 Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid

 

Fəlsəfə doktorluğu mövzusu

Azərbaycan təmsillərinin tipologiyası

 

Müdafiə etdiyi tarix

05.05.2021

 

Təsdiq aldığı tarix

23.09.2022

 

Nəşr olunmuş elmi əsərlərinin ümumi sayı

 

20

 

Onlardan

-        yerli

-        xaricdə

 

17

3

 

Mühüm elmi əsərlərinin siyahısı

1.İslamaqədərki dini baxışlarda və folklorda yer alan alleqorik ünsürlər // Risalə.Araşdırmalar toplusu 14, − Bakı, Elm və təhsil, − 2018, − s. 77-83.

2.Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” poemasında alleqoriya // Əlyazmalar yanmır. AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, − Bakı, Elm və təhsil. iyul-dekabr, − 2018, − s.115-119;

3. Təmsil Seyid Əzim yaradıcılığının bir qolu kimi // Filologiya məsələləri. − Bakı, Elm və təhsil, − 2019. №7. − s. 271-277;

4. Басня в межкультурной интеграции // Науковий вıсник мıжнародного гуманıтарного унıверситету том 2. – Одесса,  − 2019. № 38. – s.33-35;

5. Общие мотивы в мировом басне и их влияние на произведения Азербайджана // Spirit time. NG Verlag Berlin, − 2018. №12 − s.39-41;

6.Следы тотемизма в Азербайджанском фольклоре и его отражение в жанре басня // Dnipro, Ukraine. 27-28 september, −2019. – s. 192-193;

7.Təmsilin janrlaşma yolu–el sözündən yazılı ədəbiyyata // Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İstitutunun Əsərləri. − Bakı, Elm və təhsil, − 2019. №2. − s. 328-333;

8. Qasım bəy Zakirin təmsilləri Şərq və Qərb təmsilçiliyi kontekstində // Müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq. Beynəlxalq elmi jurnal. − Bakı. Elm və təhsil, − 2019, № 1. –s. 168-171;

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 30.10.2018-ci il tarixində çap olunan “Spirit-Time” jurnalının 12-ci sayında çapdan çıxan məqaləyə görə sertifikat

  AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində 2019-cu ilin yekunlarına əsasən səmərəli elmi fəaliyyətə görə sertifikat (03.02.2020)

 

Əsas iş yeri və vəzifəsi

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyat Muzeyi, böyük elmi işçi

 

Xidməti telefonu

(+994) 492-38-27

 

Elektron poçt ünvanı

rustamovatarana756@gmail.com

 

 

 

Video
Faydalı linklər
Facebook