Qalib Prezident - Qalib xalq Fev 08, 2024 | 10:03 / Mühüm hadisələr
2024-cü il fevralın 7-si xalqın öz əziz övladına – Prezident İlham Əliyevə məhəbbətinin təntənəsi günüdür.
Azərbaycanda bugünəcən keçirilmiş seçkilərin heç birinə bənzəməyən sevgi seçkisi!
İnsanlar Azərbaycan boyu seşki məntəqələrində növbələrə düzülmüşdülər.
Belə fəallıq, belə coşqu heç vaxt olmamışdı.
Səbəb sadədir – İlham Əliyevin bu xalq və bu yurd üçün bugünəcən etdikləri!
Fevralın 7-si seçkisi həm də dərsdir.
Sən xalqınçün böyük olan, bu xalqın tarixində qalacaq işlər görürsənsə, əməyin qiymətsiz qalmır, xalq xidmətlərinin əvəzundə sənə bitib-tükənməyən məhəbbətini bağışlayır.
Amma bu gün həm də torpağımızın bayramıdır, həm də Qarabağımızın bayramıdır. Çünki xalqın Prezident İlham Əliyevə belə sonsuz məhəbbəti və inamının çox səbəbləri sırasında ilk yerdə dayanan söz yox ki, onun əsas müəllifi olduğu Qarabağ zəfəridir.
Prezident İlham Əliyevə bu gün nümayiş etdirilən el məhəbbəti və sayğısı həm də xaqımızın bu yurdun hər qarış torpağına tükənməz eşqinin ifadəsidir – millət öz qüdrətli oğluna Qarabağ rəşadətinə görə, torpaqlarımızı əsarətdən qurtardığı üçün, bu ölçüyəgəlməz sevinc və iftixar müqabilində öz sevgisini qatdığı səsiylə minnətdarlığını ifadə etdi.
Hər belə səsin dəyəri bir millət rəhbərindən ötrü sərvətlərin alisidir.
Azərbaycan vətəndaşlarını müxtəlif hünərlərinə və nailiyyətlərinə görə mükafatlandıran, orden-medallarla təltif edən Prezident İlham Əliyevə bu gün ordeni xalq verdi.
Birini yox, miilyonlarlasını!
Bu cür köksəsığmaz məhəbbət qarışmış hər səsdən daha üstün olan orden varmı?!
Dərəcələrinə, mahiyyətinə görə orden-medalların sinədə asılma sırası və ardıcıllığı var.
Xalqın öz istəkli balasını təltif etdiyi bu MİLLƏT SEVGİSİ ORDENindən daha ucada dayana biləcək bir təltif ola bilərmi?!
Xalqın 7 fevral sevgisini Prezident İlham Əliyev gördü – təbii ki, bəxtiyardır.
Amma bunu həm də vəzifəsi dövlətə və xalqa qulluq etməkdən ibarət hər kəs də gördü.
Hamısı ibrət götürsün!
Zəkanla, qabiliyyətinə, fədakarlığınla belə ola bilirsənsə, yolunu davam et, əməllərinin qarşılığında bu cür məhəbbət və ehtiram qazanmağa gücün yoxsa, Rəhbərinə tən gəlmədiyini duyursansa, yer tutma, mane olma!
Bu tarixi gündə həm də unudulmaz Heydər Əliyevi düşünürəm.
Ömrünün bitəcəyində millətinə üz tutaraq insanlarımızı İlham Əliyevə dəstək verməyə, ona arxa durmağa çağırırdı: “Mən ona özüm qədər inanıram” deyirdi.
Bu gün xalq da elə həmin sözü dedi!
Və əlbəttə ki, bu gün Ulu Öndərin də ruhu şaddır!
 
Akademik Rafael Hüseynov
Video
Faydalı linklər
Facebook